Với quyết tâm cao giữ vững danh hiệu xã đạt chuẩn nông thôn mới và tạo tiền đề đưa xã đạt chuẩn xã nông thôn mới nâng cao. Những ngày qua, thực hiện đợt ra quân 30 ngày cao điểm xây dựng NTM, Cấp ủy, chính quyền đã huy động cán bộ, công chức và nhân dân tập trung xây dựng, chỉnh trang nâng cao các tiêu chí, gắn với xây dựng xã NTM nâng cao.

Bám sát chủ trương của Đảng, Nhà nước, cấp ủy, chính quyền huyện và thực hiện kế hoạch, chương trình hành động của đơn vị về việc tổ chức thực hiện các phong trào thi đua đồng hành xây dựng NTM, Công an huyện Hương Sơn đã huy động gần 20 cán bộ, chiến sĩ phối hợp với các ban, ngành, đoàn thể xã và Nhân dân thôn Cây Thị, xã Sơn Tây xây dựng hệ thống mương rảnh thoát nước tại các trục đường thôn, nâng cấp hệ thống đường giao thông, củng cố, cải tạo chỉnh trang vườn hộ…..

Cán bộ đoàn viên Công đoàn xã Sơn Tây và cán bộ, chiến sĩ - Công an huyện đồng hành giúp thôn Cây Thị xây dựng mương rảnh thoát nước

 


Với những nỗ lực, quyết tâm của cả hệ thống chính trị và sự vào cuộc của các tổ chức đoàn thể và đồng lòng, nhất trí của nhân dân, sau 30 ngày ra quân thực hiện đợt cao điểm xây dưng NTM, xã Sơn Tây đã huy động cán bộ, công chức, đoàn viên công đoàn, các tổ chức hội LHPN, Cựu chiến binh, đoàn thanh niên….tập trung mở rộng được 800 mét lề đường, cải tạo, chỉnh trang, dọn vệ sinh vườn 56 vườn hộ, xây dựng 18 hố nước thải, 68 hố xử lý rác thải và ủ phân hữu cơ, xoá bỏ 12 nhà vệ sinh hai ngăn không đảm bảo, trồng trên 4km hàng rào xanh, trồng trên 600 cây bóng mát trên các tuyến đường, di dời chuồng trại….

Hội cựu chiến binh giúp các hộ dân xây dựng hố xử lý nước thải, rác thải

 

Các hộ dân giúp nhau cải tạo vườn


Phát huy sức mạnh của cả hệ thống chính trị cùng sự đồng thuận của nhân dân, thời gian này xã Sơn Tây đang tiếp tục huy động cán bộ, công chức và Nhân dân tập trung xây dựng hệ thống mương rãnh thoát nước, nhà vệ sinh tự hoại, cải tạo chỉnh trang và xây dựng vườn mẫu, nâng cấp, mở rộng và cứng hoá đường giao thông nông thôn đạt chuẩn, trồng hàng rào xanh…đồng thời cũng cố các tiêu chí, phấn đấu xây dựng xã đạt chuẩn NTM nâng cao./.


Đánh giá:

lượt đánh giá: , trung bình: Bình luận


Mã xác thực không đúng.
  Bản đồ hành chính
  PHÁT THANH HƯƠNG SƠN
  Thống kê: 7.397.092
  Trong năm: 1.305.364
  Trong tháng: 91.194
  Trong tuần: 29.491
  Trong ngày: 373
  Online: 109