Sáng ngày 5/5, UBMTTQ huyện phối hợp với xã Sơn Bằng tổ chức hội nghị TXCT các ứng cử viên đại biểu HĐND huyện khoá XX, nhiệm kỳ 2021 - 2026. Sơn Bằng là đơn vị bầu cử số 3 gồm có 8 ứng cử viên tham gia đại biểu HĐND huyện.

Các đại biểu tham dự hội nghị TXCT

Tại buổi TXCT, các đại biểu dự hội nghị đã được đại diện lãnh đạo UBMTTQVN huyện giới thiệu, trình bày tóm tắt tiểu sử của 8 người ứng cử đại biểu HĐND huyện tại đơn vị bầu cử số 3. Các ứng cử viên nhiệm kỳ này đã được các hội nghị hiệp thương lựa chọn giới thiệu đều đúng cơ cấu, thành phần, số lượng theo qui định của luật bầu cử.

Chủ trì hội nghị

Trong chương trình tiếp xúc, các ứng cử đại biểu HĐND huyện cũng đã trình bày chương trình hành động của mình và hứa trước cử tri nếu trúng cử sẽ phát huy năng lực chuyên môn, sở trường và kinh nghiệm công tác để làm thật tốt vai trò của người đại biểu dân cử.

Sau khi tìm hiểu tóm tắt tiểu sử, cũng như được nghe trực tiếp chương trình hành động của các ứng cử viên, cử tri tại đơn vị bầu cử số 3 đã đánh giá cao sự chuẩn bị chu đáo và sự cầu thị của các ứng cử viên. Đồng thời, cũng mong muốn các ứng cử viên nếu trúng cử sẽ quan tâm nhiều hơn đến các vấn đề mà nhân dân địa phương quan tâm, có ý kiến đến các cơ quan có thẩm quyền giải quyết kịp thời những kiến nghị của cử tri. Trong không khí dân chủ, cởi mở cử tri cũng đã trao đổi thắng thắn với các ứng cử viên về những vấn đề mà nhân dân quan tâm thuộc các lĩnh vực phát triển kinh tế xã hội tại địa phương.

Bà Hà Thị Huyền – PCT TT HĐND huyện đại diện cho các ứng viên đại biểu HĐND huyện nhiệm kỳ 2021 - 2026 tiếp thu toàn bộ ý kiến, kiến nghị của cử tri và hứa sẽ tiếp tục nghiên cứu, bổ sung các vấn đề cử tri nêu ra, đưa vào chương trình hành độn

Đại diện cho các ứng viên đại biểu HĐND huyện nhiệm kỳ 2021 - 2026 ở đơn vị bầu cử số 3, Bà Hà Thị Huyền – PCT TT HĐND huyện đã tiếp thu toàn bộ ý kiến, kiến nghị của cử tri và hứa sẽ tiếp tục nghiên cứu, bổ sung các vấn đề cử tri nêu ra, đưa vào chương trình hành động./.

Bích Liên


Đánh giá:

lượt đánh giá: , trung bình:Bản đồ hành chính
PHÁT THANH HƯƠNG SƠN
Thống kê: 2.159.646
Trong năm: 149.130
Trong tháng: 200.842
Trong tuần: 65.164
Trong ngày: 2.904
Online: 74