Chiều ngày 3/5, Phó Bí thư TT Huyện ủy Nguyễn Viết Dũng đã đi kiểm tra, giám sát công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và bầu cử đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021 - 2026 tại các xã Sơn Lễ, Sơn Tiến, Kim Hoa.

Phó Bí thư kiểm tra công tác chuẩn bị bầu cử tại các địa phương

Đến nay, Ban chỉ đạo bầu cử, Uỷ ban bầu cử của 3 xã đã triển khai thực hiện đảm bảo các bước theo đúng quy trình, quy định của Luật bầu cử và hướng dẫn của cấp trên, đảm bảo tiến độ. Hiện tại, các địa phương đang tích cực chuẩn bị các điều kiện cơ sở vật chất, trang trí, tuyên truyền theo hướng dẫn của cấp trên.

Theo đó, tại xã Sơn Lễ, có gần 2.600 cử tri, chia làm 6 tổ bầu cử. Xã Sơn Tiến với 4.774 cử tri, 7 tổ bầu cử. Tại xã Kim Hoa có 5.400 cử tri, 7 tổ bầu cử.

Qua kiểm tra thực tế tại các khu vực bỏ phiếu cho thấy việc thực hiện niêm yết danh sách cử tri tại trụ sở UBND xã và các khu vực bỏ phiếu, trang trí bảng niêm yết trang trọng, tiết kiệm, dễ nhìn, phù hợp với thực tế từng địa phương.

Đồng chí PBT TT Huyên ủy Nguyễn Viết Dũng yêu cầu Ban chỉ đạo, Ủy ban Bầu cử các địa phương bám sát các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn của cấp trên triển khai đảm bảo theo quy định của Luật Bầu cử; tiếp tục tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo chuẩn bị cho bầu cử; Công tác tuyên truyền cần được đẩy mạnh hơn nữa bằng nhiều hình thức đa dạng phong phú, có sự vào cuộc đồng bộ của cả hệ thống chính trị. Bên cạnh đó, các địa phương tiếp tục rà soát danh sách cử tri, tiếp nhận và xử lý kịp thời các ý kiến của cử tri; Chuẩn bị tốt các điều kiện cơ sở vật chất, đặc biệt là tại các điểm, khu vực bỏ phiếu; Chú trọng công tác an ninh trật tự trước, trong và sau cuộc bầu cử; làm tốt công tác phòng, chống dịch bệnh COVID-19./.

Bích Liên


Đánh giá:

lượt đánh giá: , trung bình:Bản đồ hành chính
PHÁT THANH HƯƠNG SƠN
Thống kê: 1.026.196
Trong năm: 83.666
Trong tháng: 16.080
Trong tuần: 3.391
Trong ngày: 252
Online: 27