Ngày 9/1, Ban Thường vụ Đảng ủy thị trấn Phố Châu đã tổ chức hội nghị học tập, quán triệt Quy định số 37 của Ban Chấp hành Trung ương, chuyên đề toàn khóa học tập và làm theo, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; Các chỉ thị, nghị quyết của Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Huyện ủy Hương Sơn; Ký kết chỉ tiêu thi đua năm 2022.

Toàn cảnh hội nghị

 

Các đồng chí cán bộ, đảng viên tham dự hội nghị

 

Tại hội nghị các đồng chí, cán bộ, đảng viên đã được nghe các đồng chí trong BTV đảng ủy thị trấn Phố Châu quán triệt và triển khai nhưng nội dung cơ bản của Quy định số 37 của BCH Trung ương quy định về những điều đảng viên không được làm. Chỉ thị số 11, ngày 10/11/2021 của BTV Huyện ủy về tăng cường sự lãnh đạo của cấp ủy Đảng đói với công tác tư tưởng trong thời gian tới. Nghị quyết số 03, ngày 7/12/2021 của BCH Đảng bộ huyện về tăng cường công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật của Đảng trong thời gian tới. Chuyên đề toàn khóa học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về ý chí tự lực, tự cường và khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc. Nghị quyết số 02, ngày 22/11/2021 của BCH Đảng bộ huyện về xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức huyện Hương Sơn, giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030.Chỉ thị số 08, ngày 24/9/2021 của BTV Huyện ủy về tăng cường sự lãnh đạo của cấp ủy Đảng đối với cống tác hòa giải ở cơ sở.

Các đồng chí lãnh đạo thị trấn quát triệt các nội dung nghị quyết tại hội nghị

 

Thông qua hội nghị, học tập, quán triệt nhằm giúp cán bộ, đảng viên nắm được những nội dung cơ bản, những điểm mới trong các Quy định, Nghị quyết, Chỉ thị của Trung ương, của BTV, BCH Đảng bộ huyện, tạo sự thống nhất về ý chí và hành động trong toàn thể cán bộ, đảng viên và Nhân dân trong tổ chức thực hiện. Cũng tại hội nghị Đảng ủy thị trấn Phố Châu đã tổ chức ký cam kết thực hiện các chỉ tiêu thi đua năm 2022.

Ký cam kết thi đua

 


Đánh giá:

lượt đánh giá: , trung bình: Bình luận


Mã xác thực không đúng.
  Bản đồ hành chính
  PHÁT THANH HƯƠNG SƠN
  Thống kê: 5.270.889
  Trong năm: 2.456.881
  Trong tháng: 110.034
  Trong tuần: 28.182
  Trong ngày: 1.087
  Online: 60