.

Thôn 7 xã Sơn Lĩnh huy động nội lực làm đường giao thông , kênh mương

Thực hiện kế hoạch của xã “Toàn dân ra quân nâng cấp mở rộng mặt đường giao thông và kênh mương nội đồng”năm 2023. Để hoàn thành tốt kế hoạch được giao, Cấp uỷ, Ban công tác Mặt trận thôn đã tuyên truyền vận động nhân dân tập trung nâng cấp một số tuyến  đường giao thông đã xuống cấp, vận động nhân dân hiến cây, hiến đất để mở rộng mặt đường theo tiêu chí nông thôn mới; tổ chức vệ sinh môi trường với phương châm “đường thông hè thoáng ”. Đặc biệt thôn 7 đã tập trung hoàn thành đổ mới 500m đường bê tông 100m mương cứng.

Được biết để hoàn thành 500m đường bê tông và 100m kênh mương cứng nội đồng, Cấp uỷ , Chi bộ, Ban công tác mặt trận thôn đã vận động nhân dân  ngoài việc đóng góp hàng ngàn ngày công, thôn còn vận động người dân đóng góp kinh phí để mua cát, sỏi, thuê máy mốc.

Trưởng thôn Trần Quốc Thắng cho biết, đến thời điểm này chúng tôi đã đổ xong 500m đường cứng bằng bê tông, san lấp mặt bằng để đổ 100m mương cứng. Nếu thời tiết thuận lợi thì khoảng 5- 10 ngày nữa chúng tôi sẽ hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch để ra


Đánh giá:

lượt đánh giá: , trung bình: Bình luận


Mã xác thực không đúng.
  Bản đồ hành chính
  PHÁT THANH HƯƠNG SƠN
  Thống kê: 7.965.983
  Trong năm: 1.447.832
  Trong tháng: 199.712
  Trong tuần: 49.944
  Trong ngày: 4.944
  Online: 119