LỊCH CÔNG TÁC UBND HUYỆN

UBND HUYỆN HƯƠNG SƠN
Thời gian Nội dung Chủ trì Địa điểm
07 giờ 00 Kiểm tra công tác quản lý, bảo vệ rừng, phòng cháy, chữa cháy rừng tại xã Sơn Giang Đ/c Nguyễn Kiều Hưng, PCT UBND huyện; ĐD LĐ và Đội trưởng đội điều tra CA huyện, LĐ và CV phụ trách phòng NN&PTNT, CV VP; HT, Hạt phó Hạt Kiểm lâm, Trưởng ban, PTB QL RPH SNP; CT UBND, Trưởng CA xã Sơn Giang Đi kiểm tra thực tế sau đó làm việc tại UBND xã Sơn Giang
08 giờ 00 Dự thảo luận Tổ Đại biểu HĐND tỉnh trước Kỳ họp thứ 8 HĐND tỉnh TT HU, TT HĐND huyện; CT, PCT UBND huyện; CT UBMTTQ huyện; CVp, PVP (phụ trách); TP TCKH, TNMT, KTHT, NV, LĐ-TBXH, GD&ĐT, YT; PTP NN&PTNT, PVP NTM Phòng họp Trực tuyến UBND huyện
08 giờ 00 Dự Hội nghị trực tuyến Báo cáo viên Trung ương tháng 07 năm 2022 ĐD: TT HU, LĐ, CV Ban TG, TT BDCT; ĐD LĐ Phòng KTHT, TNMT, Báo cáo viên HU Hội trường UBND huyện
14 giờ 15 Họp Ban Chấp hành Đảng bộ huyện TT HU, UV BTV, UV BCH Huyện ủy; UV UBKT HU, CT Hội CCB, PVP HU PH số 02 (tầng 3) Huyện ủy
14 giờ 30 Dự buổi làm việc UBND tỉnh với Đoàn kiểm tra Bộ Kế hoạch và Đầu tư về tình hình thực hiện quy định của Luật Hợp tác xã Đ/c Nguyễn Kiều Hưng, PCT UBND huyện; ĐD LĐ Phòng TCKH UBND tỉnh