LỊCH CÔNG TÁC UBND HUYỆN

UBND HUYỆN HƯƠNG SƠN
Thời gian Nội dung Chủ trì Địa điểm
07 giờ 30 Đưa cán bộ nhận nhiệm vụ ở cơ sở Đ/c Chủ tịch, các phó CT HĐND-UBND huyện, các thành phần liên quan Xã Sơn Phú, Sơn Giang
09 giờ 00 Chào cờ, giao ban tháng 10 năm 2023 Các đ/c Thường trực HĐND, LĐ UBND huyện, CBCC, VC, NLĐ Cơ quan Hội trường UBND huyện
14 giờ 00 Giao ban Thường trực Huyện ủy Các đ/c Thường trực HU; TBTC, CN UBKT, CVP HU PH số 02, tầng 3 Huyện ủy
14 giờ 30 Hội nghị Ban Thường vụ Huyện ủy Các đ/c Thường trực, UVBTV HU, PCT HĐND, UBND huyện, CVP HU, HĐND-UBND, PVP HU, TP KTHT, TNMT, TBKTXH HĐND, PH số 02, tầng 3 Huyện ủy