LỊCH CÔNG TÁC UBND HUYỆN

UBND HUYỆN HƯƠNG SƠN
Thời gian Nội dung Chủ trì Địa điểm
07 giờ 30 Dự họp UBND tỉnh Đ/c Trần Bình Thân, CHủ tịch UBND huyện HT tầng 4 UBND tỉnh
11 giờ 30 Đón tiếp Đoàn công tác huyện Yên Mỹ, tỉnh Hưng Yên ĐD TT HU, LĐ UBND huyện, VP HU, VP HĐND-UBND huyện Khu du lịch sinh thái Hải Thượng
14 giờ 00 Dự Hội nghị trực tuyến Tổng kết NMT toàn tỉnh Thành viên BCĐ NTM huyện Phòng họp Trực tuyến UBND huyện