LỊCH CÔNG TÁC UBND HUYỆN

UBND HUYỆN HƯƠNG SƠN
Thời gian Nội dung Chủ trì Địa điểm
07 giờ 30 Thăm hỏi, Tặng quà các gia đình chính sách, gia đình có hoàn cảnh khó khăn dịp tết Nguyên đán Canh Dần 2022 Các đoàn công tác Các xã, thị trấn Các đoàn công tác Các xã, thị trấn Các đoàn công tác Các xã, thị trấn Các đoàn công tác Các xã, thị trấn
08 giờ 00 Tham dự Kỳ họp thứ 5 HĐND tỉnh khóa XVIII Đ/c Nguyễn Quang Thọ, Chủ tịch UBND huyện HT tầng 1, Văn phòng UBND tỉnh