1. Thông tin chung:

Tên cơ quan: Huyện uỷ huyện Hương Sơn

Địa chỉ: Khối 3 thị trấn Phố Châu, huyện Hương Sơn, tỉnh Hà Tĩnh

Điện thoại:(039) 3 875 431; Fax:  (039) 3 875 472;

Email: huhuongson @hatinh.dcs.vn

 

2. Thường trực Huyện uỷ

1. Đồng chí Bùi Nhân Sâm, Bí thư Huyện uỷ

Điện thoại: 0912211249

Email:

2. Đồng chí Nguyễn Viết Dũng, Phó Bí thư Huyện uỷ

Điện thoại: 0359436868

Email:

3. Các ban Huyện uỷ

Ban Tuyên giáo:

1. Đồng chí Đinh Lương Hào: Trưởng ban

Điện thoại: 0965638581

2. Bà Phan Thị Hoài Thương: Phó Trưởng ban

Điện thoại: 0918484185

BanTổ chức:

1. Đồng chí Lê nhật Lệ, Uỷ viên BTV Huyện uỷ: Trưởng ban

Điện thoại: 0917225789

Email:

2. Đồng chí Phạm Anh Hào: Phó Trưởng ban

Điện thoại: 0976594982

3. Đồng chí Phạm Trọng Giáp, Phó trưởng ban

Điện thoại: 0912795144

 

Uỷ ban Kiểm tra:

1. Đồng chí Lê Thành Nhân, Uỷ viên BTV Huyện uỷ: Trưởng ban

Điện thoại: 0915055876

2. Đồng chí Lê Thanh Trường: Phó chủ nhiệm

Điện thoại: 0936093179

3. Đồng chí Trần Trung Thành: Phó chủ nhiệm

Điện thoại: 0983379585

Ban Dân vận:

1. Đồng chí Trần Cao Thế, Uỷ viên BTV Huyện uỷ: Trưởng ban

Điện thoại:  091249858

 

Văn phòng:

1. Đồng chí Trần Quang Thắng: Chánh Văn phòng

Điện thoại: 0919659232

2. Đồng chí Trần Anh Tuân: Phó Chánh văn phòng

 

3. Đồng chí Nguyễn Viết Nam: Phó Chánh văn phòng

 

Trung tâm Bồi dưỡng Chính trị:

1. Đồng chí Đinh Lương Hào: Giám đốc

Điện thoại: 0981963371

Bản đồ hành chính
PHÁT THANH HƯƠNG SƠN
Thống kê: 7.056.723
Trong năm: 1.314.730
Trong tháng: 163.189
Trong tuần: 48.789
Trong ngày: 849
Online: 83