4.JPG
5.JPG
Đội đua thuyền Sơn Kim 1 và đội đua thuyền Sơn Giang đạt giải nhì cuộc đua..jpg
326924120_903404180703323_1756473361691172248_n.jpg
8.jpg
2.jpg
326032126_1181840209111857_4164480955126444225_n.jpg
327270281_994148021991279_2486412562007843471_n.jpg
7.jpg
327748574_584612330175620_5217153778189226111_n.jpg
Đội nữ Sơn Kim 2 và đội nam Sơn Tây đạt giải ba cuộc đua..jpg
328247025_1387514975318311_5383272165080026781_n.jpg
3.JPG
326927159_706181354383324_8772806102579311659_n.jpg
BTC trao giải Nhất cho đội nữ xã Sơn Kim 2..JPG
2.jpg
6.JPG
BTC trao giải nhất cuộc đua thuyền truyền thống cho đội nam thị trấn Phố Châu..jpg
1.JPG

Bản đồ hành chính
PHÁT THANH HƯƠNG SƠN
Thống kê: 7.056.637
Trong năm: 1.314.730
Trong tháng: 163.189
Trong tuần: 48.789
Trong ngày: 769
Online: 129