Cán bộ văn hóa xã Sơn Kim1 tích cực truyền tải thông điệp 5k đến từng hộ gia đình thông qua việc dán tờ rơi.jpg
Cán bộ văn hóa xã Kim Hoa tuyên truyền lưu động tại các điểm chợ và khu vực tập trung đông dân cư
Đội tuyên truyền lưu động xã Sơn Lĩnh làm nhiệm vụ tuyên truyền lưu động.jpg
Không chỉ phát huy tốt vai trò hệ thống truyền thanh cơ sở, cán bộ văn hóa xã Sơn Trường còn tích cực tuyên truyền lưu động đến từng cụm dân cư
Cán bộ văn hóa Thị trấn Phố Châu tich cực truyền thanh các nội dung Phòng chống dịch bệnh Covid-19.jpg
Cán bộ văn hóa xã Tân Mỹ Hà tích cực tuyên truyền phòng chống dịch bệnh Covid-19 tại các hộ gia đình kinh doanh, buôn bán

Bản đồ hành chính
PHÁT THANH HƯƠNG SƠN
Thống kê: 7.403.097
Trong năm: 1.305.906
Trong tháng: 90.742
Trong tuần: 28.167
Trong ngày: 392
Online: 105