Sáng nay (13/4/2021), Ban đại diện HĐQT NHCSXH huyện Hương Sơn họp đánh giá tình hình hoạt động quý I, triển khai nhiệm vụ quý II, năm 2021.

Toàn cảnh phiên họp

 

Tham dự và chủ trì phiên họp có đồng chí Hồ Thái Sơn - Phó Chủ tịch UBND kiêm Trưởng Ban đại diện HĐQT NHCSXH huyện Hương Sơn và các thành viên Ban đai diện HĐQT NHCSXH huyện.

Theo báo cáo của NHCSXH, đến ngày 31/3/2021, tổng nguồn vốn tín dụng toàn huyện đạt 520.669 triệu đồng, tăng 15.440 triệu đồng so với cuối năm 2020. Trong đó nguồn vốn cân đối từ Trung ương là 517.319 triệu đồng; nguồn vốn từ ngân sách địa phương là 3.350 triệu đồng (bao gồm ngân sách tỉnh và huyện), nguồn vốn huy động tiền gửi tiết kiệm tổ viên 20.802 triệu đồng, tăng 993 triệu đồng so với năm 2020; tiền gửi tiết kiệm của các tổ chức, cá nhân đạt 50.901 triệu đồng.

Hiện nay, NHCSXH huyện đang thực hiện cho vay 14 chương trình tín dụng, tổng dư nợ 499.437 triệu đồng. Nợ quá hạn 195 triệu đồng, giảm 30 triệu đồng so với đầu năm 2021, chiếm tỷ lệ 0,039%/tổng dư nợ. Toàn huyện có 19/25 xã không có nợ quá hạn, chiếm 76% tổng số xã, thị trấn trong toàn huyện. Dư nợ uỷ thác cho vay đạt 499.266 triệu đồng, chiếm 99,96% tổng dư nợ, với 357 Tổ tiết kiệm và vay vốn với 10.949 hộ vay còn dư nợ. Nhờ nguồn vốn vay của NHCSXH các hộ được vay vốn đã đầu tư kinh doanh có hiệu quả, sản xuất phát triển, giải quyết việc làm, …cuộc sống được cải thiện và có nhiều hộ thoát nghèo bền vững. Trên địa bàn huyện đã có nhiều công trình nước sạch và vệ sinh môi trường được nâng cấp, làm mới giúp cho các hộ dân cải thiện được môi trường ngày một tốt hơn.

Trên cơ sở những kết quả đạt được, quý II/2021, Ban Đại diện HĐQT NHCSXH huyện tiếp tục tham mưu UBND huyện tiếp tục quan tâm, trích nguồn vốn Ngân sách chuyển sang NHCSXH năm 2021. Thường xuyên kiểm tra, giám sát hoạt động, kịp thời đôn đốc, thu hồi nợ quá hạn. Tiếp tục củng cố, chấn chỉnh hoạt động Tổ tiết kiệm và vay vốn và phối hợp với chính quyền địa phương xử lý các trường hợp nợ chây ỳ, người vay bỏ đi khỏi địa phương. Đối với NHCSXH phối hợp các tổ chức hội, đoàn thể nhận ủy thác, Tổ tiết kiệm và vay vốn hoàn thiện hồ sơ giải ngân nguồn vốn các chương trình tín dụng được phân bổ năm 2021 góp phần thực hiện mục tiêu giảm nghèo bền vững, xây dựng nông thôn mới và bảo đảm an sinh xã hội trên địa bàn; tích cực huy động nguồn vốn trên địa bàn, tiếp tục đánh giá chất lượng hoạt động của Tổ tiết kiệm và vay vốn, hội ủy thác cấp xã nhất là đối với những xã mới sáp nhập...

Phát biểu tại phiên họp, đồng chí Hồ Thái Sơn - Phó Chủ tịch UBND kiêm Trưởng Ban đại diện HĐQT NHCSXH huyện Hương Sơn ghi nhận và đánh giá cao những kết quả đạt được trong quý I của NHCSXH. Đồng chí cũng đề nghị, Phòng Tài chính - Kế hoạch huyện cân đối nguồn ngân sách địa phương chuyển 250 triệu đồng vốn ủy thác của địa phương sang cho NHCSXH để cho vay hộ nghèo và các đối tượng chính sách khác. Đối với các thành viên Ban đại diện HĐQT huyện tiếp tục thực hiện tốt công tác  kiểm tra, giám sát, đặc biệt là các xã, thị trấn, các tổ chức chính trị xã hội của huyện cũng tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, thực hiện tốt các nội dung ủy thác, thường xuyên củng cố nâng cao chất lượng hoạt động của Tổ Tiết kiệm và vay vốn, đảm báo cho vay đúng đối tượng thụ hưởng, góp phần bảo đảm an sinh xã hội, xây dựng nông thôn mới trên địa bàn.

Trần Giáp

 


Đánh giá:

lượt đánh giá: , trung bình: Bình luận


Mã xác thực không đúng.
  Bản đồ hành chính
  PHÁT THANH HƯƠNG SƠN
  Thống kê: 2.159.557
  Trong năm: 149.130
  Trong tháng: 200.842
  Trong tuần: 65.164
  Trong ngày: 2.822
  Online: 81