Trong những năm qua cùng với việc triển khai thực hiện tốt các nhiệm vụ công tác Hội và phong trào nông dân, Hội Nông dân huyện Hương Sơn đã đẩy mạnh tuyên truyền các chính sách của nhà nước khi người dân tham gia BHXH, BHYT tự nguyện.

Hội nghị tuyên truyền, đối thoại chính sách BHXH, BHYT tự nguyện tại xã Sơn Lĩnh năm 2020

 

Với chủ đề “Chính sách BHXH - điểm tựa an sinh của người lao động và Nhân dân”, gắn với các nội dung truyền thông về vị trí, vai trò, ý nghĩa nhân văn của chính sách BHXH, đặc biệt nhấn mạnh về quyền và lợi ích khi tham gia BHXH tự nguyện, qua đó, truyền tải nhiều thông điệp ý nghĩa như: “Đảng và Nhà nước chăm lo cuộc sống Nhân dân thông qua chính sách BHXH, BHYT”; “BHXH, BHYT là chính sách bảo hiểm của Đảng và nhà nước, vì quyền lợi của người lao động và Nhân dân”; “Đảng và Nhà nước quyết tâm thực hiện BHXH toàn dân”; “Hãy tham gia BHXH, BHYT vì sự ổn định cuộc sống của bản thân và gia đình.

Đại lý BHXH, BHYT  của Hội Nông dân tại xã Sơn Bình  trực tiếp đến gia đình hội viên ký hợp đồng tham gia BHXH tự nguyện

 

Để giúp hội viên, nông dân hiểu rõ về chính sách BHXH, BHYT tự nguyện, những năm qua, đặc biệt năm 2020 Hội nông dân đã phối hợp với cơ quan BHXH huyện Hương Sơn tổ chức tuyên truyền, đối thoại được hơn 50 cuộc tại cơ sở và tuyên truyền gần 150 cuộc ở các chi hội cho hàng ngàn hội viên nông dân.

Từ các buổi tuyên truyền đó đã làm cho hội viên, nông dân hiểu rõ được tính ưu việt của BHXH, BHYT và đây là chủ trương lớn của Đảng, nhà nước ta nhằm đảm bảo an sinh xã hội cho Nhân dân không vì mục đích lợi nhuận, vì vậy hội viên nông dân thấy rõ lợi ích khi tham gia  BHXH, BHYT tự nguyện.  

Đại lý BHXH, BHYT  của Hội Nông dân tại xã Sơn Giang đang trực tiếp tư vấn cho hội viên về lợi ích và mức đóng BHXH tự nguyện

 

Kết quả trong hai năm 2020 và 2021, đã có 885 hội viên nông dân tham gia BHXH tự nguyện và 10.830 hội viên tham gia BHYT.

Từ những kết quả đã đạt được, Hội Nông dân huyện Hương Sơn cũng đang đặt ra những mục tiêu cho thời gian tiếp theo phấn đấu tăng thêm 1,5% nhằm tăng tỷ lệ bao phủ BHXH, BHYT trong hội viên nông dân góp phần đảm bảo an sinh xã hội của huyện nhà.   

 


Đánh giá:

lượt đánh giá: , trung bình: Bình luận


Mã xác thực không đúng.
  Bản đồ hành chính
  PHÁT THANH HƯƠNG SƠN
  Thống kê: 1.139.743
  Trong năm: 141.997
  Trong tháng: 25.292
  Trong tuần: 5.241
  Trong ngày: 523
  Online: 39