Nhằm tiếp tục thực hiện có hiệu quả các hoạt động hưởng ứng Ngày Pháp luật Việt Nam trong các cơ quan, đơn vị, địa phương trên địa bàn huyện Hương Sơn, góp phần lan tỏa sâu rộng trong đời sống xã hội về tinh thần thượng tôn Hiến pháp, pháp luật, đồng thời nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác xây dựng, thi hành pháp luật gắn với trách nhiệm chấp hành pháp luật của mỗi cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và nhân dân, huyện Hương Sơn đã thực hiện chuỗi hoạt động tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật và thu được nhiều kết quả đáng khích lệ.

Trong tuần lễ cao điểm hưởng ứng Ngày Pháp luật Việt Nam, nhiều sự kiện điểm nhấn, hoạt động trọng tâm đã được Hội đồng phối hợp phổ biến giáo dục pháp luật huyện, các cơ quan, đơn vị, ủy ban nhân dân các xã, thị trấn trên địa bàn huyện đồng loạt tổ chức và phát động rộng rãi.

Báo cáo viên pháp luật tuyên truyền tại xã Sơn Kim 2

 

Tuyên truyền nghiệp vụ công tác hòa giải cơ sở tại xã Sơn Kim 1

 

Trong đó Hội đồng Phối hợp phổ biến giáo dục pháp luật huyện đã tổ chức tuyên truyền pháp luật các văn bản pháp luật mới cho cán bộ, nhân dân tại các thôn của 2 xã biên giới (Sơn Kim 1, Sơn Kim 2). Một số xã như Sơn Trung, Sơn Phú, Sơn Giang phối hợp với Hội phụ nữ, Hội Nông dân tổ chức tuyên truyền các văn bản pháp luật như: Luật Hôn nhân gia đình, Luật Bình đẳng, nghiệp vụ công tác hòa giải cơ sở giới cho cán bộ phụ nữ, hòa giải viên và nhân dân trên địa bàn xã.

Các học sinh trường THPT Hương Sơn tham gia cuộc thi trực tuyến “Thanh niên với pháp luật”

 

Đ/c Nguyễn Chí Báo phát động Ngày pháp luật và tuyên truyền Luật Xử lý vi phạm hành chính sửa đổi cho cán bộ, công chức, viên chức cơ quan UBND huyện

 

Tiếp theo chuỗi những sự kiện Hưởng ứng Ngày pháp luật Việt Nam, Phòng Tư pháp đã tổ chức tập huấn Luật Xử lý vi phạm hành chính cho 100 cán bộ, công chức, viên chức trên địa bàn huyện; In ấn và cấp phát hơn 5.000 tờ gấp pháp luât về dịch bệnh truyền nhiễm và an toàn giao thông tới các tầng lớp nhân dân trên địa bàn; Tổ chức treo băng zôn, khẩu hiệu hưởng ứng Ngày Pháp luật khắp các cơ quan đơn vị, trục đường chính, nội thị; phát động cuộc thi “Thanh niên với pháp luật” do Sở Tư pháp tổ chức, cuộc thi thu hút hàng nghìn lượt đoàn viên, thanh niên tham gia dự thi qua đây góp phần nâng cao nhận thức pháp luật của thanh niên trên địa bàn.

 

Khẩu hiệu hưởng ứng Ngày pháp luật tại UBND xã Sơn Bằng

 

Qua các hoạt động hưởng ứng Ngày Pháp luật, đã góp phần nâng cao nhận thức của cán bộ, công chức, viên chức và người dân về ý thức bảo vệ pháp luật, góp phần tạo chuyển biến mới về chất lượng trong công tác phổ biến, giáo dục pháp luật và nâng cao hiệu quả thực thi pháp luật. Trong thời gian tới, để công tác phổ biến giáo dục pháp luật đồng bộ và hiệu quả. Các cơ quan đơn vị, địa phương trên huyện cần tiếp tục phổ biến tuyên truyền các văn bản pháp luật mới ban hành, đặc biệt là tuyên truyền sâu rộng các quy định pháp luật liên quan mật thiết đến người dân, cán bộ công chức, viên chức, người lao động. Tiếp tục đổi mới nội dung hình thức phổ biến giáo dục pháp luật, ứng dụng công nghệ thông tin trong tuyên truyền pháp luật, phát huy tác dụng tích cực của các mạng xã hội để phục vụ cho tuyên truyền pháp luật./.

 

 


Đánh giá:

lượt đánh giá: , trung bình: Bình luận


Mã xác thực không đúng.
    Bản đồ hành chính
    PHÁT THANH HƯƠNG SƠN
    Thống kê: 7.397.285
    Trong năm: 1.305.364
    Trong tháng: 91.194
    Trong tuần: 29.491
    Trong ngày: 561
    Online: 85