Thực hiện Quyết định số 2290/QĐ-UBND ngày 04/5/2022 của UBND huyện Hương Sơn về việc thành lập Đoàn kiểm tra cải cách hành chính và thực thi công vụ năm 2022, từ ngày 20/5 đến ngày 20/6/2022 Đoàn kiểm tra cải cách hành chính chia làm 2 tổ tiến hành kiểm tra tại các xã, thị trấn, đơn vị sự nghiệp trên địa bàn huyện.

Đoàn kiểm tra tại UBND Thị trấn Phố Châu

 

Tại buổi làm việc, đoàn đã tiến hành kiểm tra các nội dung: Công tác lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện CCHC; Tổ chức và thực hiện văn bản quy phạm pháp luật; cải cách thủ tục hành chính; cải cách tổ chức bộ máy; cải cách tài chính công; xây dựng chính quyền điện tử, áp dụng chỉ số ISO…

Kiểm tra tại UBND xã Sơn Kim 2

 

Qua kiểm tra cho thấy các địa phương, đơn vị đã thực hiện tốt công tác chỉ đạo điều hành, tuyên truyền về CCHC. Các thủ tục hành chính được triển khai đồng bộ, toàn diện, có hiệu quả. Bộ phận một cửa có sử dụng công nghệ thông tin hiện đại, giải quyết nhanh chóng hồ sơ, thủ tục trong mọi lĩnh vực. Cơ sở vật chất, trang thiết bị làm việc của các cơ quan được đầu tư cơ bản, nâng cao chất lượng hiệu quả công tác. Bộ máy làm việc được củng cố, kiện toàn hoạt động có nề nếp, hiệu quả, chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức được nâng lên…Công tác soạn thảo ban hành văn bản ngày càng được nâng cao rõ rệt, đảm bảo theo đúng quy định. Công tác cải cách tài chính công được thực hiện phù hợp, đảm bảo quyền lợi cho cán bộ, công chức.. Các thủ tục hành chính được niêm yết công khai tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả, đồng thời đăng tải trên Trang thông tin điện tử của đơn vị để thuận tiện cho người dân và doanh nghiệp tra cứu, khai thác thông tin; thực hiện tốt việc ghi chép và theo dõi sổ giao nhận hồ sơ. Tại một số đơn vị tỷ lệ dịch vụ công mức độ 3 đạt tỷ lệ cao.

Ứng dụng CNTT hiện đại hóa nền hành chính: khai thác, sử dụng các phần mềm “quản lý văn bản hồ sơ công việc đi - đến”, phần mềm “hồ sơ một cửa”, chữ ký số... để nâng cao hiệu quả công việc, giảm thiểu công văn giấy tờ; quản lý tình trạng giải quyết văn bản đi đến  khoa học, thuận lợi, tiện tra cứu. Xây dựng kế hoạch ứng dụng CNTT trên địa bàn xã năm 2022; tăng cường trách nhiệm người đứng đầu cơ quan hành chính nhà nước các cấp trong công tác cải cách TTHC. Trang thông tin điện tử một số xã, thị trấn được cập nhật đầy đủ thông tin, hoạt động của Ban biên tập khá hiệu quả, tin bài khá phong phú. Các cơ quan, các xã được kiểm tra đã ban hành đầy đủ các văn bản để duy trì, áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001:2015.

Kiểm tra tại xã Sơn Bình

 

Thông qua kiểm tra, các thành viên Đoàn đã ghi nhận những kết quả đạt được của các địa phương trong việc thực hiện công tác CCHC đồng thời trực tiếp hỗ trợ, hướng dẫn, giải đáp các khó khăn, vướng mắc còn tồn tại của các đơn vị, địa phương nhằm thực hiện tốt hơn nữa công tác này như: Cần tăng cường tập huấn sử dụng công nghệ thông tin trong CCHC cho cán bộ; thường xuyên cập nhật, niêm yết các thông tin thủ tục hành chính mới để người dân tiện theo dõi; niêm yết rõ địa chỉ tiếp nhận và giải quyết những phản ánh, kiến nghị; tăng cường sử dụng hồ sơ công việc; chấn chỉnh công tác soạn thảo ban hành văn bản cả về thể thức và nội dung; đầu tư trang thiết bị đáp ứng yêu cầu công việc; ứng dụng dịch vụ trực tuyến mức độ 3,4 trong việc giải quyết thủ tục hành chính tạo điều kiện thuận lợi cho người dân và doanh nghiệp.

Đây là một hoạt động thường niên hàng năm nhằm nâng cao hiệu quả công tác cải cách nền hành chính, hướng tới xây dựng chính quyền điện tử, góp phần hiện đại hóa, phát triển kinh tế - xã hội của các đơn vị trên địa bàn.

 

 


Đánh giá:

lượt đánh giá: , trung bình: Bình luận


Mã xác thực không đúng.
  Bản đồ hành chính
  PHÁT THANH HƯƠNG SƠN
  Thống kê: 7.056.634
  Trong năm: 1.314.730
  Trong tháng: 163.189
  Trong tuần: 48.789
  Trong ngày: 766
  Online: 130