Chi tiết Quy hoạch chung xây dựng đô thị Nầm và Điều chỉnh quy hoạch  chung xây dựng thị trấn Phố Châu có file đính kèm:

Tệp đính kèm


Đánh giá:

lượt đánh giá: , trung bình: Bình luận


Mã xác thực không đúng.
  Bản đồ hành chính
  PHÁT THANH HƯƠNG SƠN
  Thống kê: 5.625.720
  Trong năm: 2.782.698
  Trong tháng: 137.871
  Trong tuần: 31.121
  Trong ngày: 3.788
  Online: 27