Để đảm bảo công tác quản lý, thu thuế, tránh thất thu cho ngân sách nhà nước, Chi cục thuế khu vực Hương Sơn – Đức Thọ đã phối hợp với các cơ quan chức năng rà soát, hướng dẫn và đưa vào quản lý thuế đối với các hộ, cá nhân kinh doanh trên trên địa bàn huyện Hương Sơn.

Chi cục thuế Khu vực Hương Sơn - Đức Thọ triển khai rà soát hộ kinh doanh trên địa bàn huyện Hương Sơn

 

Trong thời gian qua, Đội thuế liên xã, thị trấn Phố Châu đã triển khai nhiều giải pháp, trong đó tập trung đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến các quy định, chính sách mới tới các hộ, cá nhân kinh doanh bằng các hình thức phù hợp, hiệu quả, ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác tuyên truyền bảo đảm người nộp thuế hiểu, đồng thuận và thực hiện tốt chính sách về thuế. Ông Nguyễn Châu Mỹ - Đội trưởng Đội thuế liên xã, thị trấn Phố Châu cho biết, “Trong thời gian qua, thường xuyên đi tuyên truyền giải thích, vừa phân ra các loại hộ kinh doanh lớn nhỏ, để quản lý tốt việc thu nộp thuế đúng theo luật quản lý thuế”

Là hộ kinh doanh giày, dép, quần áo tại chợ Phố Châu, trong thời gian qua, được sự tuyên truyền, hướng dẫn của cán bộ ngành thuế về các chính sách và nghĩa vụ nộp thuế, ông Phạm Hữu Thành, ở tổ dân Phố 2, thị trấn Phố Châu luôn chấp hành tốt nghĩa vụ nộp thuế đúng quy định. Ông Phạm Hữu Thành - Tổ dân Phố 2, thị trấn Phố Châu chia sẽ “ Trong quá trình buôn bán, chúng tôi luôn chấp hành và thực hiện đầy đủ quy định về nộp thuế”

Cán bộ chi cục thuế kiểm tra hướng dẫn các hộ kinh doanh làm các thủ tục nộp thuế điện tử

 

Hiện nay, Chi cục quản lý 5.537 hộ kinh doanh, riêng trên địa bàn huyện Hương Sơn có 2.952 hộ, trong đó có 922 hộ thực hiện nộp thuế và trên 2 ngàn hộ có doanh thu dưới 100 triệu đồng. Tổng thuế ngân sách năm 2021 đạt gần 300 tỷ, trong đó thu từ hộ kinh doanh đạt trên 6 tỷ và 10 tháng đầu năm 2022 đạt trên 200 tỷ đồng, thu hộ kinh doanh đạt trên 4 tỷ.

Xác định công tác quản lý thuế đối với hộ sản xuất, kinh doanh cá thể có ý nghĩa quan trọng trong nhiệm vụ thu ngân sách Nhà nước, Chi cục thuế khu vực Hương Sơn – Đức Thọ đã triển khai thực hiện các giải pháp nhằm tránh thất thu, nuôi dưỡng nguồn thu và tăng thu cho ngân sách nhà nước.

Hộ kinh doanh giày dép, quần áo Phạm Hữu Thành - Tổ dân Phố 2, thị trấn Phố Châu luôn chấp hành và thực hiện đầy đủ quy định về nộp thuế

 

Chi cục đã lãnh đạo, chỉ đạo và phân công cán bộ Chi cục thuế xuống địa bàn để nắm bắt tình hình sản xuất, kinh doanh của các hộ, đưa các hộ kinh doanh cá thể vào danh sách quản lý thuế theo đúng quy định. Đồng thời tăng cường kiểm tra, điều chỉnh mức thuế sát với tình hình thực tế kinh doanh theo đúng quy trình quản lý thuế hộ kinh doanh cá thể. Ông Lê Đức Chuyên - Phó Chi cục trưởng - Chi cục thuế khu vực Hương Sơn – Đức Thọ cho biết “ Để thực hiện tốt quy định của luật quản lý thuế và các văn bản chỉ đạo của cấp trên, Chi cục thuế khu vực Hương Sơn – Đức Thọ đã thành lập các tổ, chỉ đạo tất cả các đội thueeus trên địa bàn, tập trung quản lý tốt các hộ kinh doanh, đưa tất cả những hộ thuộc diện nộp thuế vào quản lý đảm bảo sự công bằng giữa người nọp thuế với nhau, đòng thời điều chỉnh một số mức thuế hợp lý”

Cán bộ thuế ra quân rà soát các hộ hinh doanh

 

Với các giải pháp thiết thực và hiệu quả, những năm qua công tác thu thuế và quản lý thuế đối với các hộ, cá nhân kinh doanh đã được thực hiện tốt, đảm bảo nguồn thu hàng năm theo đúng quy định và kế hoạch đề ra.

 

 

 


Đánh giá:

lượt đánh giá: , trung bình: Bình luận


Mã xác thực không đúng.
  Bản đồ hành chính
  PHÁT THANH HƯƠNG SƠN
  Thống kê: 6.460.055
  Trong năm: 1.757.886
  Trong tháng: 110.888
  Trong tuần: 30.064
  Trong ngày: 277
  Online: 132