Ngày 6/3, UBMTTQ huyện tổ chức hội nghị hiệp thương Bầu ủy viên ủy ban MTTQ huyện, nhiệm kỳ 2019 - 2024 và góp ý dự thảo Luật đất đai (sửa đổi).

Các đại biểu tham dự hội nghị

 

Chủ trì hội nghị

 

Tại hội nghị 100% Uỷ viên Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện đã thống nhất hiệp thương bầu bổ sung 3 ủy viên Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện, nhiệm kỳ 2019 - 2024.

  Về nội dung góp ý dự thảo Luật đất đai (sửa đổi), tại hội nghị đã ghi nhận các ý kiến tâm huyết của các đại biểu. Theo đó, các đại biểu góp ý: Dự thảo đất đai lần này, chủ yếu quy định về vai trò vận động, thuyết phục khi thu hồi đất, giải phóng mặt bằng…chưa quy định cụ thể về vai trò giám sát, phản biện xã hội, do vậy cần quy định rõ vai trò của MTTQ Việt Nam và các tổ chức chính trị xã hội trong quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất; Cần quy định đánh thuế lũy kế, tránh đầu cơ đất làm cho người cần ở thì không có đất, người không có nhu cầu ở thì nhiều đất. Đề nghị điều chỉnh thời hạn đất sản xuất nông nghiệp không được sử dụng trong thời hạn 36 tháng liên tục xuống còn 24 tháng liên tục và đã bị xử phạt vi phạm hành chính mà không đưa vào sử dụng là thu hồi; Cần quy định cụ thể hể hơn về nơi ở mới như: diện tích đất, hệ thống điện, đường, nước sạch…Đề nghị bổ sung chỉ ghi tên vợ và chồng vào giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Việc điều chỉnh chuyển quyền phê duyệt bảng giá đất giao cho Ủy ban nhân dân cấp huyện; điều chỉnh thời hạn giao đất nông nghiệp là 30 năm….

Các ý kiến tại hội nghị

 

Đồng chí Nguyễn Thành Đồng - Chủ tịch Ủy ban MTTQ huyện kết luận hội nghị

 

Kết luận tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Thành Đồng - Chủ tịch Ủy ban MTTQ huyện, nhấn mạnh: Việc lấy ý kiến đóng góp vào Dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi) nhằm phát huy quyền làm chủ, huy động trí tuệ, tâm huyết của mọi tầng lớp Nhân dân, tạo sự đồng thuận, thể hiện ý chí, nguyện vọng của Nhân dân đối với Dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi). Đồng chí đề nghị các địa phương, đơn vị tiếp tục tham gia đóng góp ý kiến bằng hình thức phù hợp, trách nhiệm và hiệu quả nhất, bảo đảm tiến độ và thời gian theo kế hoạch đề ra.

 

 

        


Đánh giá:

lượt đánh giá: , trung bình: Bình luận


Mã xác thực không đúng.
  Bản đồ hành chính
  PHÁT THANH HƯƠNG SƠN
  Thống kê: 7.060.234
  Trong năm: 1.314.730
  Trong tháng: 163.189
  Trong tuần: 48.789
  Trong ngày: 4.241
  Online: 126