Sáng ngày 23/8, Hội đồng giáo dục Quốc phòng - An ninh xã Sơn Kim 2, huyện Hương Sơn đã tổ chức khai giảng lớp bồi dưỡng cập nhật kiến thức Quốc phòng – An ninh cho cán bộ, đảng viên thuộc đối tượng 4 năm 2023. Tham dự có Thượng tá Nguyễn Thanh Sơn - Chính trị viên, Ban Chỉ huy Quân sự huyện; đồng chí Thiếu tá Nguyễn Huy Chương - Phó trưởng Công an huyện cùng Thường trực Đảng ủy, HĐND, UBND, UBMTTQ, các đoàn thể chính trị - xã hội xã.

Các học viên tham dự lớp tập huấn

 

Tại lớp bồi dưỡng, 130 học viên là cán bộ, đảng viên thuộc đối tượng 4 trên địa bàn xã Sơn Kim 2 đã được tiếp thu về các nội dung chuyên đề Quốc phòng - An ninh như; Những nội dung mới về đường lối, quan điểm của Đảng cộng sản Việt Nam về phát triển kinh tế - xã hội, tăng cường, củng cố Quốc phòng, An ninh và hoạt động đối ngoại trong tình hình mới, gắn với tình hình thực tế của địa phương, cơ quan, đơn vị; những nội dung mới của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước Việt Nam về dân tộc, tôn giáo gắn với Quốc phòng - An ninh trong tình hình mới; quan điểm của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước về quốc phòng - an ninh; chính trị, kinh tế, văn hóa, tư tưởng, quản lý Nhà nước về an ninh trật tự; củng cố quốc phòng, an ninh và hoạt động đối ngoại trong tình hình mới.

Thượng tá Nguyễn Thanh Sơn - Chính trị viên, Ban Chỉ huy Quân sự huyện trực tiếp truyền đạt các nội dung về quốc phòng - an ninh

 

Thông qua lớp bồi dưỡng nhằm trang bị cho các học viên thuộc đối tượng 4 trên địa bàn xã Sơn Kim 2, nắm vững đường lối, quan điểm của Đảng, pháp luật của Nhà nước đối với nhiệm vụ Quốc phòng - An ninh ở cơ sở trong tình hình mới. Từ đó góp phần thực hiện hiệu quả nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa; xây dựng địa phương vững mạnh toàn diện, giữ vững an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội trên địa bàn.

Kết thúc lớp học, các học viên sẽ tham gia viết bài thu hoạch cuối khóa và được cấp giấy chứng nhận hoàn thành chương trình giáo dục Quốc phòng - An ninh thuộc đối tượng 4 theo đúng quy định của Luật giáo dục Quốc phòng - An ninh.

 

 


Đánh giá:

lượt đánh giá: , trung bình: Bình luận


Mã xác thực không đúng.
  Bản đồ hành chính
  PHÁT THANH HƯƠNG SƠN
  Thống kê: 7.060.429
  Trong năm: 1.314.730
  Trong tháng: 163.189
  Trong tuần: 48.789
  Trong ngày: 4.430
  Online: 94