Thực hiện kế hoạch công tác tuyển quân năm 2024, Ban Chỉ huy Quân sự huyện Hương Sơn phối hợp với xã Sơn Kim 1 tổ chức phổ biến giáo dục pháp luật; Luật nghĩa vụ Quân sự năm 2015 và các văn bản liên quan cho các gia đình và thanh niên trong độ tuổi sẵn sàng nhập ngũ.

Ban Chỉ huy Quân sự huyện Hương Sơn phối hợp với xã Sơn Kim 1 tổ chức phổ biến giáo dục pháp luật; Luật nghĩa vụ Quân sự năm 2015 và các văn bản liên quan cho các gia đình và thanh niên trong độ tuổi sẵn sàng nhập ngũ.

 

Theo đó, trong thời gian 1 buổi, các gia đình và thanh niên trong độ tuổi sẵn sàng nhập ngũ trên địa bàn xã Sơn Kim 1 đã được đại diện Ban CHQS huyện Hương Sơn trực tiếp truyền tải các các nội dung trọng tâm về truyền thống quê hương, đất nước, Quân đội; trách nhiệm của công dân đối với nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc; Luật Nghĩa vụ quân sự năm 2015; Nghị định số 37 ngày 06/6/2022 của Chính Phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực quốc phòng, cơ yếu; quản lý, bảo vệ biên giới quốc gia; trên các vùng biển, đảo và thềm lục địa của nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam…

Trung tá: Võ Bá Hải - Phó Chỉ huy trưởng Ban CHQS huyện trực tiếp truyền đạt các nội dung phổ biến giáo dục Pháp luật và Luật nghĩa vụ quân sự năm 2015

 

Sơn Kim 1 là xã miền biên giới, trong những năm qua, địa phương đã luôn quan tâm và phối hợp thực hiện tốt công tác phổ biến, giáo dục pháp luật; Luật nghĩa vụ Quân sự, nhằm khơi dậy truyền thống yêu nước, lòng tự hào dân tộc; nâng cao nhận thức, trách nhiệm của công dân đối với nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Nhờ đó hàng năm đơn vị luôn thực hiện tốt chỉ tiêu khám tuyển nghĩa vụ quân sự được giao, đây cũng là cơ sở quan trọng, góp phần cùng huyện nhà Hương Sơn thực hiện tốt hơn công tác tuyển và giao quân hàng năm.

 

 


Đánh giá:

lượt đánh giá: , trung bình: Bình luận


Mã xác thực không đúng.
  Bản đồ hành chính
  PHÁT THANH HƯƠNG SƠN
  Thống kê: 7.403.617
  Trong năm: 1.305.906
  Trong tháng: 90.742
  Trong tuần: 28.167
  Trong ngày: 902
  Online: 156