Sáng ngày 23/10, UBND huyện Hương Sơn đã tổ chức họp soát xét tiến độ thực hiện kế hoạch tập trung, tích tụ ruộng đất năm 2023. Đồng chí Hồ Thái Sơn - UVBTV, Phó Chủ tịch UBND huyện và đồng chí Lê Quang Hồ - Trưởng phòng Tài nguyên và Môi trường huyện cùng chủ trì cuộc họp.

Các đại biểu tham dự cuộc họp

 

Đồng chí Hồ Thái Sơn - UVBTV, Phó Chủ tịch UBND huyện và đồng chí Lê Quang Hồ - Trưởng phòng TNMT huyện cùng chủ trì cuộc họp.

 

Theo chỉ tiêu kế hoạch, trong năm 2023 huyện Hương Sơn sẽ tập trung tích tụ 277 ha ruộng đất. Đến thời điểm này, có 5 đơn vị đã triển khai thực hiện trên thực địa với tổng diện tích 56,2 ha. Trong đó các xã: Sơn Trà, xã An Hòa Thịnh và Sơn Hàm đã san ủi mặt bằng, cải tạo đồng ruộng, đắp bờ vùng, bờ thửa và kênh mương thủy lợi, hiện đang ghép nhóm để bốc thăm, phân chia ruộng đất cho hộ dân, dự kiến hoàn thành trước 10/11/2023; xã Sơn Ninh và Quang Diệm đang san ủi mặt bằng, cải tạo đồng ruộng, đắp bờ vùng, bờ thửa và kênh mương thủy lợi, dự kiến hoàn thành phân chia ruộng đất cho hộ dân trước 15/11/2023. Có 03 đơn vị là Sơn Giang, Sơn Tiến, Sơn Tây đã họp dân thống nhất phương án quy hoạch dồn điền, đổi thửa với tổng diện tích 38,5 ha, hiện đang triển khai cắm mốc quy hoạch trên thực địa.

Một số ý kiến tại cuộc họp

 

Tại cuộc họp, bên cạnh chia sẽ kinh nghiệm trong quá trình triển khai tập trung tích tụ ruộng đất tại địa phương, các đại biểu đã nêu lên những khó khăn, vướng mắc khi triển khai thực hiện Nghị quyết số 06-NQ/TU ngày 18/11/2021 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Hà Tĩnh về tập trung, tích tụ ruộng. Đó là địa hình miền núi bị chia cắt, manh mún nhỏ lẽ, nhiều ô thửa nhỏ, bờ vùng, bờ thửa nhiều nên gây khó khăn, cản trở trong cải tạo đồng ruộng, đầu tư xây dựng hệ thống giao thông, thủy lợi nội đồng. Thực trạng phổ biến hiện nay một hộ gia đình đang sản xuất trên nhiều thửa đất, nhiều xứ đồng hay một xứ đồng đang có nhiều hộ, nhiều thửa đất manh mún, nhỏ lẻ; chưa kêu gọi được các Các Doanh nghiệp, HTX đầu tư vào lĩnh vực nông nghiệp; các mô hình đã liên kết sản xuất với các doanh nghiệp, HTX chưa có tính bền vững và chưa mang lại hiệu quả mong muốn. Nguồn kinh phí đầu tư phục vụ cho công tác tập trung, tích tụ ruộng đất còn hạn chế, khó khăn.  

Đồng chí Hồ Thái Sơn - UVBTV, Phó Chủ tịch UBND huyện phát biểu kết luận tại cuộc họp

 

Kết luận tại cuộc họp, đồng chí Hồ Thái Sơn – UVBTV, Phó Chủ tịch UBND huyện đã ghi nhận sự nổ lực cố gắng của các địa phương trong việc triển khai tập trung, tích tụ ruộng đất. Cùng với đó, đồng chí Phó Chủ tịch UBND huyện cũng đề nghị các đơn vị đang triển khai ngoài thực địa phải đảm bảo tiến độ. Trong đó, xã Sơn Kim 1 và Tân Mỹ Hà cần hoàn thành Đề án để thẩm định, phê duyệt; các xã: Sơn Hàm, An Hòa Thịnh, Sơn Ninh, Quang Diệm và xã Sơn Trà cần hoàn thành việc cải tạo đồng ruộng để phân chia ruộng đất cho nhân dân hoàn thành trước 15/11/2023. Đối với các xã: Sơn Giang, Sơn Tiến cần hoàn thành việc quy hoạch đồng ruộng, thực hiện cải tạo, làm hệ thống giao thông, thủy lợi nội đồng, phân chia ruộng đất cho nhân dân và hoàn thành trước 30/11/2023. Các xã còn lại tổ chức họp nhân dân thống nhất phương án vùng chuyển đổi, triển khai thực hiện cải tạo đồng ruộng, làm hệ thống giao thông, thủy lợi nội đồng các vùng chuyển đổi, phân chia ruộng đất cho nhân dân hoàn thành trước 15/12/2023.

 

 


Đánh giá:

lượt đánh giá: , trung bình: Bình luận


Mã xác thực không đúng.
  Bản đồ hành chính
  PHÁT THANH HƯƠNG SƠN
  Thống kê: 7.965.765
  Trong năm: 1.447.832
  Trong tháng: 199.712
  Trong tuần: 49.944
  Trong ngày: 4.732
  Online: 152