Cải cách hành chính là một trong những nhiệm vụ được các cấp ủy, chính quyền huyện Hương Sơn đặc biệt quan tâm. Từ đầu năm 2019 đến nay, huyện đã thực hiện đồng bộ nhiều giải pháp, từng bước đưa công tác CCHC trên địa bàn huyện chuyển biến theo hướng tích cực. Trong đó, trọng tâm là thực hiện tốt cải cách thủ tục hành chính, nâng cao tinh thần trách nhiệm, chuyên môn nghiệp vụ của cán bộ, công chức. Đồng thời, chú trọng công tác cải cách bộ máy hành chính theo hướng tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ, thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội.

Chứng kiến một buổi làm việc tại Bộ phận Trung tâm hành chính công, huyện Hương Sơn. Điều dễ nhận thấy nhất là sự hòa nhã, ánh mắt thân thiện, thái độ ân cần, chỉnh chu, cần mẫn trong làm việc và ứng xử của đội ngũ cán bộ, công chức ở đây đối với người dân khi đến giao dịch. Và điều đó cũng đã được đáp lại bằng sự hài lòng, tin tưởng của người dân đối với cán bộ công quyền.

Bình quân mỗi ngàyTrung tâm hành chính công tiếp đón trên 50 lượt người đến giao dịch

Bình quân mỗi ngày trung tâm hành chính công huyện đón tiếp trên 50 lượt người dân đến giao dịch. Đội ngũ cán bộ, công chức trực tiếp làm việc tại trung tâm đã tổ chức tiếp nhận hồ sơ, chuyển các cơ quan chức năng xử lý và trả kết quả giải quyết TTHC cho người dân được kịp thời, chính xác, minh bạch, chuyên nghiệp. Hiện tại, cơ bản thời gian giải quyết các thủ tục đã giảm 40% so với quy định và đảm bảo chính xác. Chỉ tính riêng từ đầu năm đến nay, trung tâm đã tiếp nhận trên 39.500 hồ sơ, thủ tục. Trong đó, có trên 38.900 hồ sơ đã được giải quyết, tỷ lệ hồ sơ giải quyết trước hạn và đúng hạn đạt tỷ lệ 99,9%, cao nhất trong hệ thống cấp huyện, thị, thành phố trong tỉnh. Đặc biệt có gần 500 hồ sơ Dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 phát sinh trong năm. Ông Trần Văn Viện – người dân xã Sơn Trường phấn khởi cho biết: “ Tôi thấy mấy năm trở lại đây, các thủ tục hành chính đã được giảm đáng kể. Chúng tôi đến giao dịch tại Bộ phận giao dịch một cửa ở địa phương cũng như tại Trung tâm hành chính công đều được đón tiếp, hướng dẫn hết sức nhiệt tình, vì thế sai sót trong hồ sơ đã giảm hẳn, tạo điều kiện thuận lợi cho chúng tôi trong thực hiện các thủ tục hành chính ”.

Cán bộ Điện lực Hương Sơn tiếp dân giải quyết các thủ tục tại Trung tâm hành chính công

Đội ngũ cán bộ giao dịch tại trung tâm hành chính công đáp ứng các tiêu chuẩn về đạo đức và chuyên môn nghiệp vụ

Công an Hương Sơn tiếp nhận và xử lý thủ tục làm chứng minh nhân dân tại Trung tâm hành chính công

Không riêng gì tại Trung tâm hành chính công huyện, 32 bộ phận một cửa tại các xã, thị trấn cũng đã có những thay đổi tích cực trong nghiệp vụ chuyên môn và thái độ, phong cách phục vụ nhân dân khi đến giao dịch. UBND huyện đã chỉ đạo các xã, thị trấn tổ chức giao dịch tất cả các ngày trong tuần, đầu tư cơ sở vật chất phục vụ cho Bộ phận tiếp nhận - trả kết quả và triển khai ứng dụng phần mềm điện tử dịch vụ công trực tuyến cho tất cả các địa phương. 32/32 xã, thị trấn có phòng giao dịch riêng cho Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả, được trang bị các trang thiết bị, máy móc cơ bản đáp ứng theo quy định. 9 tháng đầu năm tỷ lệ giải quyết các thủ tục, hồ sơ trước hạn và đúng hạn tại các xã thị trấn đạt 100%.

Các thủ tục, văn bản được niêm yết công khai tại các Bộ phận giao dịch một cửa ở các xã, thị trấn

Qua triển khai thực hiện công tác CCHC đã góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý của bộ máy nhà nước, góp phần xây dựng nền hành chính của huyện từng bước hiện đại, tạo dư luận tốt trong xã hội và thúc đẩy tăng trưởng kinh tế tại địa phương. Ông Lê Xuân Hồng – Giám đốc Trung tâm hành chính công huyện Hương Sơn cho biết thêm: “ Đội ngũ cán bộ làm công tác giao dịch tại Trung tâm hành chính công đều được học tập nâng cao trình độ nghiệp vụ để đáp ứng với yêu cầu nhiệm vụ trong giai đoạn hiện nay. Tất cả nhân viên không chỉ thu nhận hồ sơ, hướng dẫn nhân dân làm hồ sơ thủ tục mà còn phân loại, đánh giá hồ sơ trước khi chuyển phòng ban chuyên môn. Từ đó vừa giảm thời gian xử lý các thủ tục, vừa hạn chế đến mức thấp nhất các sai sót về hồ sơ của người dân

Nhân dân được cán bộ Bộ phận giao dịch một cửa hướng dẫn nhiệt tình các thủ tục (Sơn Kim1)

Cùng với đổi mới cải cách thủ tục hành chính, công tác cải cách tổ chức bộ máy cũng đã và đang được huyện thực hiện quyết liệt theo hướng tinh gọn và hiệu quả. Huyện đã xây dựng đề án sáp nhập phòng, ban, sáp nhập các đơn vị sự nghiệp trực thuộc UBND huyện, sáp nhập trường học, sáp nhập xã, nhập thôn, khối phố theo lộ trình chung của tỉnh.

Từ đầu năm đến nay huyện đã sắp xếp, bố trí lại cấp trưởng, cấp phó của 5 phòng chuyên môn, phòng có dưới 10 người chỉ bố trí 1 phó phòng, trên 10 người bố trí 2 phó phòng; một số phòng, đơn vị sự nghiệp đang khuyết cấp trưởng, phó, nhưng không bổ nhiệm mà chỉ giao phụ trách, quyền trưởng phòng. Đồng thời, đã xây dựng, hoàn chỉnh Đề án chi tiết về sắp xếp, sáp nhập 11 xã thành 4 xã, giảm 7 xã.

Đến nay tổ chức bộ máy và cán bộ công chức cấp xã ổn định, hoạt động bình thường, thông suốt; toàn huyện hiện có 668/690 cán bộ, công chức; 421/470 người hoạt động không chuyên trách cấp xã. Việc hợp nhất 3 tổ chức Hội gồm: Hội Bảo trợ người khuyết tật, trẻ mồ côi; Hội nạn nhân chất độc da cam và Hội chữ thập đỏ thành 1 tổ chức Hội đã có 7/32 đơn vị cấp xã thực hiện, các đơn vị còn lại đang hoàn thiện hồ sơ hợp nhất.

Trong xu hướng hội nhập và phát triển, huyện Hương Sơn tiếp tục tăng cường đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, thực hiện tốt cải cách thể chế, thủ tục hành chính, tổ chức bộ máy và hiện đại hóa nền hành chính đáp ứng ngày càng tốt hơn giải quyết thủ tục hành chính của người dân và doanh nghiệp, góp phần thu hút đầu tư, phát triển kinh tế, xã hội trên địa bàn./.

Hương Hà – Thế Tuấn


Đánh giá:

lượt đánh giá: , trung bình:Bản đồ hành chính
PHÁT THANH HƯƠNG SƠN
Thống kê: 7.056.962
Trong năm: 1.314.730
Trong tháng: 163.189
Trong tuần: 48.789
Trong ngày: 1.082
Online: 147