Sáng ngày 16/7, Phó bí thư Thường trực Huyện uỷ Nguyễn Viết Dũng đã đi kiểm tra chỉ đạo xây dựng và nâng cao các tiêu chí nông thôn mới gắn với xây dựng tua tuyến huyện đạt chuẩn NTM tại một số địa phương trên địa bàn huyện.

Đoàn đã đi kiểm tra các tua tuyến và nâng cao các tiêu chí xã NTM, mô hình kinh tế, gắn với xây dựng huyện đạt chuẩn NTM tại xã Sơn Trường, Kim Hoa, An Hoà Thịnh.

Qua kiểm tra thực tế, Phó bí thư Thường trực Huyện uỷ đề nghị các địa phương cần tăng cường thực hiện tốt công tác phòng chống dịch Covid 19, tập trung kiểm tra, rà soát và bố trí các phần việc xây dựng xã NTM nâng cao, đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động nhân dân ra quân xây dựng nâng cao các tiêu chí, nêu cao vai trò trách nhiệm của cán bộ, đảng viên; chú trọng đến các tua tuyến NTM, quan tâm xây dựng hàng rào xanh tại các trục đường thôn xóm, cải tạo chỉnh trang vườn hộ, khu dân cư kiểu mẫu, mô hình xử lý nước thải, rác thải, vệ sinh môi trường, đảm bảo bền vững.

Phó bí thư Thường trực Huyện uỷ Nguyễn Viết Dũng kiểm tra các tua tuyến xây dựng huyện NTM tại xã Sơn Trường, Kim Hoa và An Hoà Thịnh

 

Thế Tuấn


Đánh giá:

lượt đánh giá: , trung bình: Bình luận


Mã xác thực không đúng.
  Bản đồ hành chính
  PHÁT THANH HƯƠNG SƠN
  Thống kê: 5.625.727
  Trong năm: 2.782.698
  Trong tháng: 137.871
  Trong tuần: 31.121
  Trong ngày: 3.795
  Online: 34