Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành Quyết định số 24/2021/QĐ-TTg ngày 16/7/2021 quy định về quy trình rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo hằng năm và quy trình xác định hộ làm nông nghiệp, lâm nghiệp, ngư nghiệp và diêm nghiệp có mức sống trung bình giai đoạn 2022-2025.

Theo Quyết định, việc rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo được thực hiện theo phương pháp khảo sát thu thập thông tin của hộ gia đình để ước lượng thu nhập và xác định mức độ thiếu hụt các dịch vụ xã hội cơ bản của hộ nghèo, hộ cận nghèo bảo đảm phù hợp với chuẩn nghèo theo quy định tại Điều 3 Nghị định số 07/2021/NĐ-CP ngày 27/01/2021 của Chính phủ quy định chuẩn nghèo đa chiều giai đoạn 2021 - 2025.

        Về thời gian rà soát, Quyết định số 24/2021/QĐ-TTg quy định định kỳ mỗi năm 01 lần thực hiện việc rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo, thực hiện từ ngày 01/9 đến hết ngày 14/12 của năm.

        Về quy trình, việc rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo định kỳ hằng năm được thực hiện theo quy trình sau:

        1. Lập danh sách hộ gia đình cần rà soát;

        2. Tổ chức rà soát, phân loại hộ gia đình;

        3. Tổ chức họp dân để thống nhất kết quả rà soát;

        4. Niêm yết, thông báo công khai;

        5. Báo cáo, xin ý kiến của Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện;

        6. Công nhận hộ nghèo, hộ cận nghèo và hộ thoát nghèo, hộ thoát cận nghèo.

        Ngoài ra, Quyết định còn quy định cụ thể về quy trình rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo thường xuyên hằng năm; Quy trình xác định hộ làm nông nghiệp, lâm nghiệp, ngư nghiệp và diêm nghiệp có mức sống trung bình và trách nhiệm của các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan đến thực hiện rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo hằng năm và xác định hộ làm nông nghiệp, lâm nghiệp, ngư nghiệp và diêm nghiệp có mức sống trung bình giai đoạn 2022 - 2025.

        Quyết định số 24/2021/QĐ-TTg có hiệu lực từ ngày 01/9/2021.

TH.

 


Đánh giá:

lượt đánh giá: , trung bình: Bình luận


Mã xác thực không đúng.
  Bản đồ hành chính
  PHÁT THANH HƯƠNG SƠN
  Thống kê: 6.474.768
  Trong năm: 1.731.507
  Trong tháng: 108.863
  Trong tuần: 27.678
  Trong ngày: 1.192
  Online: 87