Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hà Tĩnh đã ban hành Văn bản số 1256/SVHTTDL-NSVHGĐ ngày 5/10/2021 về việc tăng cường các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 trong tổ chức tang lễ.

Hiện nay, tình hình dịch bệnh Covid – 19 vẫn còn diễn biến khó lường, việc tổ chức tang lễ tập trung đông người có nguy cơ cao lây lan dịch bệnh. Thực hiện Công văn số 5812/UBND-VX1 ngày 05/9/2021 của UBND tỉnh về thực hiện nghiêm quy định phòng chống dịch COVID -19; công văn số 6038/UBND-VX1 ngày 14/9/2021 của UBND tỉnh về triển khai thực hiện Nghị quyết số 86/NQ-CP ngày 06/8/2021 của Chính phủ, để đảm bảo thành quả công tác phòng chống dịch, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch đề nghị Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố, thị xã tiếp tục tuyên truyền sâu rộng cho toàn thể nhân thực hiện đúng quy định các quy định của pháp luật về việc tang nói chung và quy định về phòng chống dịch COVID – 19 trong việc tang theo Quyết định số 2232/QĐ-BCĐ ngày 29/5/2020 của Ban chỉ đạo phòng chống dịch Quốc gia về việc ban hành Hướng dẫn phòng, chống dịch COVID-19 tại lễ tang.

Yêu cầu đám tang tổ chức không quá 30 người tham gia, phải được Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 cấp xã nơi tổ chức giám sát nghiêm ngặt và yêu cầu tuân thủ nghiêm khuyến cáo 5K của Bộ Y tế.

Chỉ đạo các xã, phường, thị trấn tăng cường công tác hướng dẫn, kiểm tra, giám sát việc tổ chức tang lễ trên địa bàn thuộc phạm vi quản lý, đảm bảo an toàn trong phòng chống dịch.         

 


Đánh giá:

lượt đánh giá: , trung bình: Bình luận


Mã xác thực không đúng.
  Bản đồ hành chính
  PHÁT THANH HƯƠNG SƠN
  Thống kê: 1.139.674
  Trong năm: 141.997
  Trong tháng: 25.292
  Trong tuần: 5.241
  Trong ngày: 455
  Online: 13