Nhằm hưởng ứng ngày pháp luật Việt Nam, chiều ngày 08/11, Phòng Tư pháp huyện phối hợp UBND xã Sơn hàm tổ chức hội nghị tập huấn nghiệp vụ hòa giải ở cơ sở và Luật đất đao cho đội ngũ cán bộ, công chức, trưởng các thôn, trưởng ban công tác mặt trận, thành viên tổ covid cộng đồng hòa giải viên và tuyên truyền viên pháp luật, người dân trên địa bàn xã.

Toàn cảnh hội nghị

 

  Tại Hội nghị, các đại biểu đã được nghe các báo cáo viên pháp luật huyện, tuyên truyền viên pháp luật xã trực tiếp truyền đạt các nội dung cơ bản của Luật Hòa giải ở cơ sở và Luật đất đai, Luật bảo vệ môi trường 2020, Nghị quyết 128 về phòng chống covid 19 và Nghị định 66/2021 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật phòng chống thiên tai và Luật đê điều sửa đổi.

Hội nghị tập huấn đã góp phần nâng cao trách nhiệm của mỗi cán bộ, công chức và nhân dân trong việc thực thi và chấp hành các quy định của pháp luật, tăng cường trách nhiệm của các thành viên, bám sát nhiệm vụ được phân công, tổ chức thực hiện nhiệm vụ tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật đảm bảo chất lượng, hiệu quả.

TH


Đánh giá:

lượt đánh giá: , trung bình: Bình luận


Mã xác thực không đúng.
  Bản đồ hành chính
  PHÁT THANH HƯƠNG SƠN
  Thống kê: 7.397.076
  Trong năm: 1.305.364
  Trong tháng: 91.194
  Trong tuần: 29.491
  Trong ngày: 357
  Online: 100