Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành Văn bản số 575/SVHTTDL-NSVH&GĐ ngày 21/4/2022 về tổ chức cuộc thi “Sáng kiến, mô hình phổ biến, giáo dục pháp luật hiệu quả thông qua hoạt động văn hóa ở cơ sở".

Tranh cổ động về tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật

 

Cuộc thi “Sáng kiến, mô hình phổ biến, giáo dục pháp luật hiệu quả thông qua hoạt động văn hóa ở cơ sở” được tổ chức nhằm tìm kiếm, tôn vinh, nhân rộng những sáng kiến, mô hình phổ biến giáo dục pháp luật tiêu biểu đang được triển khai trong thực tiễn hoặc có thể áp dụng rộng rãi, hiệu quả vào thực tiễn thông qua hoạt động văn hóa ở cơ sở; thiết thực hưởng ứng chủ đề công tác năm 2022 của Ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch: “Xây dựng môi trường văn hóa cơ sở và công tác tổ chức cán bộ”. Đồng thời, tuyên truyền, vận động mọi cá nhân, tổ chức tham gia vào công tác phổ biến giáo dục pháp luật; đa dạng hóa các hình thức phổ biến giáo dục pháp luật, góp phần đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác phổ biến giáo dục pháp luật thông qua các hoạt động văn hóa ở cơ sở.

Đối tượng dự thi là các cá nhân, nhóm cá nhân là công dân có quốc tịch Việt Nam, hiện đang sinh sống, làm việc, học tập tại Việt Nam và các tổ chức trong nước.

Nội dung thi gồm những sáng kiến, mô hình hiệu quả thông qua các hoạt động văn hóa cơ sở để phổ biến giáo dục pháp luật (như: sáng kiến, mô hình biểu diễn nghệ thuật quần chúng, chiếu phim lưu động, thư viện lưu động, tuyên truyền lưu động, tuyên truyền trực quan, sinh hoạt văn hóa cộng đồng, lễ hội, quy ước dòng họ…gắn với phổ biến, tuyên truyền, giới thiệu, quán triệt các chủ trương, chính sách, quy định mới của pháp luật và vận động người dân, gia đình thực hiện tốt các quy định của pháp luật). Những sáng kiến, mô hình hiệu quả đang được triển khai trong thực tiễn hoặc có thể áp dụng hiệu quả vào thực tiễn, qua đó vận động mọi người dân nâng cao ý thức tuân thủ, chấp hành pháp luật.

Hình thức thi là cuộc thi được tổ chức dưới hình thức thi viết (khuyến khích minh họa bằng các hình ảnh, clip, tư liệu, tài liệu liên quan).

Yêu cầu về nội dung là đúng chủ đề, nội dung theo Thể lệ, không vi phạm các quy định của pháp luật về quyền tác giả, quyền liên quan, báo chí và các quy định khác có liên quan. Bài thi cần cung cấp các thông tin sau: Tên sáng kiến, mô hình; đối tượng, địa điểm áp dụng trong thực tiễn; hình thức tổ chức thực hiện; các bước tổ chức thực hiện; tác động, hiệu quả của sáng kiến, mô hình; đánh giá tính khả thi, giải pháp nhân rộng mô hình.

Lễ phát động cuộc thi dự kiến sẽ diễn ra vào tháng 4/2022. Ban Tổ chức chính thức nhận bài dự thi từ tháng 5 đến hết ngày 30/9/2022. Lễ tổng kết và trao giải cuộc thi dự kiến diễn ra vào tháng 11 nhân ngày Pháp luật Việt Nam 09/11/2022.

Địa chỉ nhận bài dự thi: Bài dự thi gửi trực tiếp hoặc qua đường bưu điện về Vụ Pháp chế, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, địa chỉ: số 51-53 Ngô Quyền, phường Hàng Bài, quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội và qua email: vpc@bvhttdl.gov.vn.

 


Đánh giá:

lượt đánh giá: , trung bình: Bình luận


Mã xác thực không đúng.
  Bản đồ hành chính
  PHÁT THANH HƯƠNG SƠN
  Thống kê: 3.807.265
  Trong năm: 182.579
  Trong tháng: 333.188
  Trong tuần: 49.680
  Trong ngày: 6.793
  Online: 3