Vừa qua, UBND huyện Hương Sơn, Hà Tĩnh tổ chức hội nghị tập huấn Luật bảo vệ bí mật nhà nước và các văn bản hướng dẫn thi hành cho hơn 200 cán bộ là đội ngũ chủ chốt và cán bộ làm công tác tham mưu bảo vệ bí mật nhà nước của các ban, ngành, đơn vị, địa phương trên toàn huyện.

Các đại biểu tham dự Hội nghị

 

Tại hội nghị, đồng chí Thượng tá Nguyễn Hoài Việt, Trưởng phòng An ninh chính trị nội bộ tỉnh Hà Tĩnh đã thông báo một số tình hình liên quan đến công tác  bảo vệ bí mật nhà nước và kết quả công tác bảo vệ bí mật nhà nước trong cả nước và ở địa phương trong thời gian qua; phổ biến, quán triệt một số vấn đề cơ bản về công tác bảo vệ bí mật nhà nước. Hệ thống hoá những nội dung cơ bản của Luật Bảo vệ bí mật Nhà nước và các văn bản hướng dẫn thi hành; những nguy cơ có thể dẫn đến lộ, mất bí mật nhà nước và những kinh nghiệm thực tiễn trong công tác phòng ngừa, xử lý các vụ việc lộ, mất bí mật nhà nước. Đồng thời giải đáp những kiến nghị, thắc mắc trong công tác bảo vệ bí mật Nhà nước.

Thượng tá Nguyễn Hoài Việt - Trưởng phòng An ninh chính trị nội bộ, Công an tỉnh tâp huấn các nội dung về công tác bảo vệ bí mật nhà nước 

 

Phát biểu tại Hội nghị, đồng chí Thượng tá Hà Hải Long, UVBTV Huyện ủy, Bí thư Đảng ủy, Trưởng Công an huyện - Phó Ban Chỉ đạo bảo vệ bí mật nhà nước huyện nhấn mạnh, trước sự phát triển mạnh mẽ của công nghệ thông tin, công tác bảo vệ bí mật nhà nước trên địa bàn là rất quan trọng. Điều này đòi hỏi mỗi cơ quan, tổ chức, đơn vị, từng đồng chí lãnh đạo, cán bộ, công chức, viên chức cần nắm vững, triển khai thực hiện nghiêm túc các quy định liên quan đến bảo vệ bí mật nhà nước, tăng cường công tác kiểm tra và tự kiểm tra việc chấp hành quy định về bảo vệ bí mật nhà nước để thực hiện đúng quy định.

Đồng chí Thượng tá Hà Hải Long, UVBTV Huyện ủy, Bí thư Đảng ủy, Trưởng Công an huyện - Phó Ban Chỉ đạo bảo vệ bí mật nhà nước huyện phát biểu tại Hội nghị

 

Buổi tập huấn nhằm nâng cao nhận thức cho lãnh đạo và cán bộ làm công tác bảo vệ bí mật nhà nước ở các cơ quan, đơn vị, địa phương về tầm quan trọng của công tác bảo vệ bí mật nhà nước; đồng thời trang bị một số kỹ năng, nghiệp vụ để thực hiện tốt công tác này trong thời gian tới, qua đó, tăng cường hiệu quả công tác quản lý nhà nước về bảo vệ bí mật nhà nước, đảm bảo sự phối hợp chặt chẽ và đồng bộ giữa các cơ quan liên quan; kết hợp công tác bảo vệ bí mật nhà nước với công tác bảo vệ an ninh chính trị nội bộ và quản lý cán bộ trên địa bàn huyện./.

Ánh Dương


Đánh giá:

lượt đánh giá: , trung bình: Bình luận


Mã xác thực không đúng.
  Bản đồ hành chính
  PHÁT THANH HƯƠNG SƠN
  Thống kê: 7.397.389
  Trong năm: 1.305.364
  Trong tháng: 91.194
  Trong tuần: 29.491
  Trong ngày: 665
  Online: 104