Là thôn được chọn xây dựng khu dân cư kiểu mẫu, những ngày này cán bộ và nhân dân thôn Thọ Lộc đang cập trung xây dựng, nâng cao các tiêu chí, trong đó chú trọng xây dựng và cứng hóa hệ thống đường giao thông nông thôn.

Với phương châm “Xây dựng nông thôn mới là quá trình liên tục, lâu dài, có điểm khởi đầu nhưng không có điểm kết thúc”, bám sát các văn bản chỉ đạo của xã, sự hỗ trợ xi măng của nhà nước, thôn Ban phát triển thôn đã tuyên truyền vận động Nhân dân và con em xa quê ủng hộ kinh phí đầu tư xây dựng hệ thống đường giao thông nông thôn. Theo đó,  ngay từ sáng sớm ngày 25/8/2023, để giúp thôn đạt chuẩn khu dân cư kiểu mẫu, cứng hóa hệ thống đường giao thông nông thôn, xã đã huy động lực lượng cán bộ, đảng viên, công chức, đoàn viên công đoàn, công an xã xuống đồng hành cùng thôn tập trung nâng cấp, đỗ đường bê tông đường giao nông thôn dài hơn 80m, rộng 3m, với tống kinh phí gần trên 50 triệu đồng.
Cùng với việc cứng hoá đường giao thông, thôn còn tập trung chỉnh trang khuôn viên nhà văn hóa, xây bồn và trồng hoa, cây cảnh, nhà vệ sinh tự hoại, xây dựng hệ thống khu vui chơi thể thao, vệ sinh môi trường...
Với những nỗ lực và đồng thuận thống nhất cao của Nhân dân, tin rằng thôn Thọ Lộc sẽ sớm hoàn thành các tiêu chí khu dân cư kiểm mẫu, gắn với xây dựng xã NTM nâng cao.


Đánh giá:

lượt đánh giá: , trung bình: Bình luận


Mã xác thực không đúng.
  Bản đồ hành chính
  PHÁT THANH HƯƠNG SƠN
  Thống kê: 7.059.794
  Trong năm: 1.314.730
  Trong tháng: 163.189
  Trong tuần: 48.789
  Trong ngày: 3.816
  Online: 116