Xác định vai trò quan trọng của chuyển đổi số trong việc thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, nâng cao năng suất lao động, năng lực cạnh tranh, hiệu quả sản xuất, kinh doanh, huyện Hương Sơn đang đẩy mạnh tiến trình thực hiện chuyển đổi số trên 3 trụ cột: chính quyền số, kinh tế số và xã hội số. Trong đó, chú trọng công tác truyền thông nâng cao nhận thức cho nhân dân, tăng cường cơ sở, hạ tầng kỹ thuật, ứng dụng công nghệ số trong lãnh đạo, điều hành để đáp ứng yêu cầu thực hiện chuyển đổi số.

Đồng chí Hồ Thái Sơn - UVBTV - PCT UBND huyện tham gia Ngày hội chuyển đổi số tại Thị trấn Phố Châu, giao nhiệm vụ cho chính quyền địa phương phối hợp với các  đơn vị cung cấp dịch vụ chuyển đổi số

 

Xác định Chuyển đổi số bắt đầu từ người dân, lấy người dân làm trung tâm, làm cho người dân nhận thấy công nghệ là hữu ích, thiết thực, thời gian qua, huyện Hương Sơn đã tập trung triển khai toàn diện, đồng bộ chương trình chuyển đổi số trên tất cả các lĩnh vực và thực hiện Đề án 06 về phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022-2025, tầm nhìn đến năm 2030. Trong đó, chú trọng công tác tuyên truyền, hướng dẫn, tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy Đảng, chính quyền, người đứng đầu chịu trách nhiệm trực tiếp về xây dựng Chính quyền điện tử, chuyển đổi số và đảm bảo an toàn thông tin mạng tại cơ quan, đơn vị mình. Tiếp tục đầu tư, nâng cấp hoàn thiện hạ tầng kỹ thuật, các hệ thống thông tin, mạng di động 4G/5G, mạng truyền số liệu chuyên dùng đảm bảo hiện đại, đồng bộ phục vụ phát triển Chính quyền số, chuyển đổi số và đảm bảo an toàn thông tin mạng trên địa bàn huyện. Ông Hồ Thái Sơn - PCT UBND huyện nhấn mạnh: "Chuyển đổi số là quá trình thay đổi tổng thể và toàn diện của cá nhân, tổ chức về cách sống, cách làm việc và phương thức sản xuất dựa trên các công nghệ số. Nó đem lại lợi ích thiết thực cho tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp và góp phần phát triển xã hội văn minh, an toàn. Chính vì vậy, huyện Hương Sơn sẽ tăng cường công tác truyền thống nâng cao nhận thức của cấp ủy, chính quyền, cán bộ công chức, viên chức và nhân dân về chuyển đổi số; Tăng cường huy động các cấp, các ngành, cơ quan, doanh nghiệp trên địa bàn cùng chung sức đầu tư, hỗ trợ về cơ sở vật chất, phương tiện kỹ thuật, hạ tầng phục vụ tốt chuyển đổi số; Phát huy vai trò tổ chuyển đổi số cộng đồng một cách tích cực và hiệu quả. Chỉ có khi người dân tham gia trực tiếp vào chuyển đổi số thì công cuộc chuyển đổi số mới thành công"

Tuổi trẻ Hương Sơn tham gia hưởng ứng các hoạt động chuyển đổi số

 

Đẩy mạnh hoạt động tiếp nhận và trả kết quả giải quyết TTHC trực tuyến trên môi trường mạng, huyện Hương Sơn đã tăng cường công tác tuyên truyền, vận động, hướng dẫn, tạo điều kiện để tổ chức, cá nhân nộp hồ sơ thủ tục hành chính trực tuyến nhằm giảm thiểu thời gian, tiết kiệm chi phí…

Khi công dân đến Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả huyện giải quyết thủ tục hành chính, đội ngũ cán bộ, nhân viên các bộ phận vừa tiếp nhận hồ sơ giấy của công dân, vừa hướng dẫn người dân thay đổi phương thức nộp hồ sơ điện tử, nhận hồ sơ qua bưu chính công ích hoặc nhận trực tuyến trên môi trường mạng. Qua đó giúp thuận tiện cho tổ chức, công dân và doanh nghiệp trong việc giải quyết các thủ tục hành chính mà không phải đến trực tiếp tại trung tâm. Chị Đinh Thị Tuyết, người dân TDP 10, thị trấn phố Châu phấn khởi cho biết: "Khi tôi đến thực hiện thủ tục hành chính tại đây đã được cán bộ hướng dẫn rất tận tình, chu đáo. Họ hướng dẫn chúng tôi sử dụng điện thoại thông minh cài đặt phần mềm để giao dịch thông qua điện thoại. Cái này tôi thấy rất hữu ích, tiết kiệm chi phí, công sức, thời gian cho chúng tôi mà lại rất nhanh chóng, thuận tiện nữa"

Trong 8 tháng đầu năm 2023, Trung tâm hành chính công huyện Hương Sơn đã tiếp nhận 2.608 hồ sơ thủ tục hành chính. Hiện nay đã giải quyết 2505 hồ sơ; đang giải quyết 103 hồ sơ và không có hồ sơ giải quyết quá hạn. Trong đó đã tiếp nhận và giải quyết 1.649 hồ sơ qua dịch vụ công trực tuyến toàn trình, đạt 65,8 %.

Ngày hội chuyển đổi số được tổ chức tại các địa phương thu hút sự tham gia của đông đảo nhân dân

 

Sau một thời gian triển khai thực hiện, chuyển đổi số đã làm thay đổi nhận thức của lãnh đạo, cán bộ, công chức và người dân, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội ở địa phương. Hiện huyện Hương Sơn đã thành lập 241/241 tổ Chuyển đổi số cộng đồng. Toàn huyện đã cấp 45 chữ ký số tổ chức, 220 chứng thư số cá nhân; 100% cơ quan đơn vị, 100% lãnh đạo cấp huyện, cấp xã áp dụng chữ ký số điện tử trong công tác ban hành văn bản theo quy định; tỷ lệ văn bản được triển khai hoàn toàn trên môi trường mạng đạt 98%, trừ văn bản mật.

Cùng với đó, đã cung cấp 610 địa chỉ email công vụ; 100% cán bộ, công chức cấp huyện, cấp xã đã sử dụng mail công vụ trong việc trao đổi thông tin, tài liệu công vụ, qua đó nâng cao được tính bảo mật, an toàn thông tin mạng. Cơ sở hạ tầng CNTT được đầu tư, ổn định, thông suốt, đảm bảo đáp ứng được yêu cầu trong công tác triển khai các nhiệm vụ… Ông Lê Xuân Hồng - Giám đốc Trung tâm hành chính công cho biết thêm: "Thời gian tới, Trung tâm hành chính công tiếp tục chú trọng công tác cải cách TTHC gắn với chuyển đổi số. Trong đó, đẩy mạnh công tác tuyên truyền, hướng dẫn, hỗ trợ người dân, doanh nghiệp, tiếp nhận và trả kết quả TTHC theo quy trình 5 bước trên môi trường điện tử; số hóa hồ sơ TTHC; tuyên truyền, hướng dẫn người dân lập tài khoản và cách nộp TTHC qua dịch vụ công trực tuyến, thực hiện nhận kết quả TTHC qua dịch vụ Bưu chính công ích, tạo thuận lợi nhất cho người dân và doanh nghiệp"

Người dân, doanh nghiệp tới giao dịch tại Trung tâm hành chính công được cán bộ tư vấn, hỗ trợ thực hiện các dịch vụ công trên điện thoại thông minh

 

Trên cơ sở kết quả đạt được, huyện Hương Sơn đang tiếp tục chỉ đạo các cơ quan, đơn vị, địa phương đẩy mạnh các hoạt động tuyên truyền về ứng dụng công nghệ thông tin nói chung, chuyển đổi số nói riêng trên địa bàn toàn huyện. Gắn với đó là đẩy mạnh cải cách hành chính, xây dựng chính quyền điện tử; nêu cao trách nhiệm người đứng đầu về chuyển đổi số trong cơ quan, tổ chức, lĩnh vực, địa bàn phụ trách; ứng dụng chữ ký số chuyên dùng vào phần mềm quản lý văn bản và điều hành công việc, hệ thống một cửa điện tử.... thúc đẩy thực hiện chuyển đổi số đạt kết quả cao hơn, góp phần phát triển kinh tế, xã hội trên địa bàn./.

 


Đánh giá:

lượt đánh giá: , trung bình: Bình luận


Mã xác thực không đúng.
  Bản đồ hành chính
  PHÁT THANH HƯƠNG SƠN
  Thống kê: 7.060.614
  Trong năm: 1.314.730
  Trong tháng: 163.189
  Trong tuần: 48.789
  Trong ngày: 4.611
  Online: 86