Ngày 16/9, đồng chí Bùi Nhân Sâm – TUV - Bí thư Huyện uỷ - Chủ tịch HĐND huyện đã đi kiểm tra, nắm bắt tình hình, tiến độ xây dựng nông thôn mới, khu dân cư kiểu mẫu tại xã Quang Diệm, Sơn Hàm và Sơn Trường.

Bí thư Huyện uỷ Bùi Nhân Sâm và đoàn đã đến kiểm tra việc triển khai thực hiện tập trung tích tụ ruộng đất tại xã Quang Diệm và Sơn Hàm.

Thực hiện tập trung, tích tụ ruộng đất, xã Quang Diệm và xã Sơn Hàm đã triển khai tích tụ với diện tích hơn 10 ha. Hiện nay 2 địa phương đang dồn sức, tập trung chỉ đạo quyết liệt, huy động máy móc, nhân lực để xây dựng mương, đường cứng và ô thửa…phấn đấu hoàn thành đưa vào vụ sản xuất Đông Xuân.

Đoàn cũng đã đến thăm mô hình mô hình trồng măng tây của hộ gia đình anh Phạm Minh Thuận ở thôn Sông Con xã Quang Diệm. Mô hình được triển khai từ tháng 3/2023, hiện nay đang phát triển tốt và chuẩn bị cho thu hoạch. Đây là mô hình hộ gia đình đầu tiên của địa phương sau khi chuyển đổi tích tụ ruộng đất.

Bí thư Huyện uỷ cũng đã trực tiếp đi kiểm tra và động viên phong trào xây dựng NTM tại xã Sơn Trường. Mặc dù thời tiết mưa nhưng cán bộ và bà con nhân dân vẫn tích cực tham gia tập trung chỉnh trang khuôn viên nhà văn hoá; vệ sinh môi trường; chăm sóc và trồng, dặm cây xanh dọc các tuyến đường trục thôn; Tiếp tục bổ sung, nâng cấp các tiêu chí Khu dân cư kiểu mẫu, NTM nâng cao.

Qua kiểm tra thực tế tại các địa phương, đồng chí Bí thư Huyện uỷ Bùi Nhân Sâm đánh giá cao những nỗ lực cố gắng của các hộ gia đình, cũng như chính quyền địa phương trong thực hiện các nhiệm vụ.

Đồng chí Bí thư Huyện uỷ đề nghị các địa phương, tập trung huy động mọi nguồn lực, phát huy sức mạnh của nhân dân để nâng cao chất lượng các tiêu chí NTM một cách bền vững. Trong đó cần chú trọng xây dựng lộ trình, kế hoạch chi tiết, phân công trách nhiệm cụ thể cho từng cá nhân, bộ phận, bán sát địa bàn, bám sát các khu dân cư, từng hộ gia đình, từng công việc cụ thể để triển khai thực hiện có hiệu quả. Đặc biệt, phải khuyến khích người dân đẩy mạnh sản xuất hàng hóa theo chuỗi giá trị, đẩy mạnh ứng dụng các tiến bộ KHKT; thúc đẩy tập trung, tích tụ ruộng đất, sản xuất hàng hóa nông nghiệp quy mô lớn, nâng cao giá trị trên đơn vị diện tích. Tiếp tục duy trì Ngày chủ nhật xanh,  xây dựng cảnh quan, môi trường nông thôn sáng, xanh, sạch, đẹp; xử lý rác thải, nước thải sinh hoạt. Tiếp tục nâng cao chất lượng và chiều sâu các khu dân cư kiểu mẫu, vườn mẫu, phấn đấu hoàn thành các mục tiêu đã đề ra./.

 

 


Đánh giá:

lượt đánh giá: , trung bình: Bình luận


Mã xác thực không đúng.
  Bản đồ hành chính
  PHÁT THANH HƯƠNG SƠN
  Thống kê: 7.059.833
  Trong năm: 1.314.730
  Trong tháng: 163.189
  Trong tuần: 48.789
  Trong ngày: 3.854
  Online: 52