Để tiếp tục nâng cấp, đạt chuẩn các tiêu chí nông thôn mới theo các Bộ tiêu chí xã nông thôn mới, xã nông thôn mới nâng cao, khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu giai đoạn 2022 - 2025, Ban Chỉ đạo nông thôn mới, đô thị văn minh, giảm nghèo bền vững và mỗi xã một sản phẩm huyện Hương Sơn đã xây dựng kế hoạch phát động tháng cao điểm xây dựng nông thôn mới.

Trong 9 tháng năm 2023, thực hiện chương trình xây dựng nông thôn mới, huyện Hương Sơn đã thực hiện được một số nội dung trọng tâm, đem lại kết quả tốt. Trong đó, các địa phương đã bám sát kế hoạch, chỉ tiêu được giao cũng như tình hình thực tế để tập trung thực hiện các nội dung trọng tâm, có khối lượng cụ thể.

Xã Sơn Lĩnh tổ chức phát động ra quân tháng cao điểm xây dựng NTM

 

Theo đó, toàn huyện đã thảm nhựa 2km, cứng hóa 40,9 km đường giao thông các loại; xây dựng 10,76 km rãnh thoát nước, 1,02 kênh mương nội đồng, làm mới 40,53 km đường điện thắp sáng làng quê; Làm mới 30 khu vui chơi giải trí cho người già và trẻ em; mở rộng nâng cấp 7 khu thể thao xã; xây mới 1 NVH thôn, nâng cấp 31 nhà văn hóa thôn; xây 599 hố đựng và xử lý phân chăn nuôi; lắp đặt gần 1.100 mô hình xử lý nước thải sinh hoạt hộ gia đình; xây mới 701 nhà vệ sinh tự hoại.

Đoàn thanh niên xã Sơn Châu hỗ trợ các hộ dân xây dựng vườn mẫu, chỉnh trang vườn hộ

 

Tuy nhiên, qua soát xét các tiêu chí tại các địa phương cho thấy hầu hết các tiêu chí bị rớt chuẩn gồm: Quy hoạch, Giao thông, Cơ sở vật chất văn hóa, Thu nhập, Tổ chức sản xuất và phát triển kinh tế nông thôn, Môi trường và an toàn thực phẩm, Khu dân cư mẫu…; Một số tiêu chí, chỉ tiêu mới chưa triển khai thực hiện như: Môi trường, Chất lượng môi trường sống, Khu dân cư NTM kiểu mẫu.

Phụ nữ xã Sơn Tây trồng hàng rào xanh trên các tuyến đường trục thôn, ngõ lối

 

Do vậy, đợt cao điểm ra quân xây dựng NTM sẽ được phát động từ ngày 21/9 - ngày 21/10/2023. Qua đợt cao điểm để tiếp tục khơi dậy phong trào xây dựng nông thôn mới tại các địa phương, phát huy vài trò chủ thể của nhân dân trong xây dựng nông thôn mới để hoàn thành các nội dung, kế hoạch năm 2023.

Để đợt cao điểm đạt mục tiêu, nhiệm vụ đề ra, ban chỉ đạo huyện đã xây dựng kế hoạch cụ thể, có văn bản chỉ đạo xuống các địa phương, ban ngành, đoàn thể cấp huyện. Yêu cầu tập trung tuyên truyền, huy động mọi tầng lớp nhân dân tham gia thực hiện, tạo chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức và hành động của cán bộ và nhân dân trong việc tổ chức thực hiện.

Xã An Hòa Thịnh huy động máy móc, phương tiện giải tỏa hành lang, mở rộng đường GTNT

 

Các xã rà soát cũng cố các tiêu chí xã nông thôn mới theo Bộ tiêu chí mới; tập trung vào chỉnh trang, nâng cấp các tiêu chí khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu theo Bộ tiêu chí mới; phấn đấu hết năm 2023 các khu dân cư đã đạt chuẩn KDC mẫu theo Bộ tiêu chí cũ hoàn thành, nâng cấp các tiêu chí đạt theo Bộ tiêu chí mới, các thôn đăng ký xây dựng khu dân cư NTM kiểu mẫu hoàn thành các tiêu chí theo quy định.

Trong đó, chú trọng tập trung cao một số nội dung tiêu chí:

Mở rộng, cứng hóa các tuyến đường giao thông đảm bảo đạt chuẩn theo quy định; lắp biển báo, biển chỉ dẫn, đèn chiếu sáng, gờ giảm tốc, cây xanh, thường xuyên sẻ phát cây cối, giải tỏa đảm bảo hành lang giao thông.

Đặc biệt chú trọng đến môi trường trong khu dân cư, vườn hộ, chăn nuôi; xóa bỏ nhà vệ sinh 1 ngăn, 2 ngăn; di dời chuồng trại chăn nuôi không đảm bảo; phân loại xử lý rác thải sinh hoạt, xây dựng hệ thống xử lý nước thải sinh hoạt, chăn nuôi; củng cố, nâng cao hoạt động của các hợp tác xã môi trường…

Đối với các thôn đã đạt chuẩn khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu, cần tập trung rà soát, xây dựng kế hoạch cụ thể, chi tiết để triển khai thực hiện hoàn thành các tiêu chí khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu theo bộ tiêu chí mới, Trong đó, quan tâm các tiêu chí, chỉ tiêu mới, như: Quy hoạch; vườn hộ phải đảm bảo 50% vườn 1000m2 trở lên có áp dụng khoa học công nghệ trong sản xuất; đường trục thôn nền đường đảm bảo rộng 6m; thông tin và truyền thông, có mạng wifi tại NVH thôn, có ít nhất 01 hoạt động chuyển đổi số trong quản lý điều hành ở thôn…; Tỷ lệ 20% hộ gia đình đạt “Gia đình nông thôn mới kiểu mẫu - 5 có”… Nhân rộng, nâng cao chất lượng, có chiều sâu thực hiện xây dựng khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu; phấn đấu xây dựng thêm mới ít nhất 12 khu dân cư NTM kiểu mẫu, 12 cụm dân cư “sáng - xanh - sạch - đẹp - an toàn - văn minh”, nhất là tại các xã chưa đảm bảo 60% số thôn đạt chuẩn khu dân cư NTM kiểu mẫu.

Bên cạnh đó, các địa phương tiếp tục tổ chức thực hiện lại các vườn ươm cây giống hàng rào xanh, để đảm bảo chủ động nguồn cung cây giống phục vụ trồng hàng rào xanh; Quan tâm huy động nguồn lực từ xã hội hóa, đóng góp của người dân về kinh phí, công sức để thực hiện các tiêu chí, phát huy tốt vai trò chủ thể của nhân dân, xây dựng các tiêu chí NTM một cách bền vững./.

 

 


Đánh giá:

lượt đánh giá: , trung bình: Bình luận


Mã xác thực không đúng.
  Bản đồ hành chính
  PHÁT THANH HƯƠNG SƠN
  Thống kê: 7.403.526
  Trong năm: 1.305.906
  Trong tháng: 90.742
  Trong tuần: 28.167
  Trong ngày: 815
  Online: 130