Chiều ngày 26/9/2023, Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật (HĐPHPBGDPL) huyện đã có buổi họp các thành viên về đánh giá kết quả công tác phổ biến, giáo dục pháp luật 9 tháng đầu năm trên địa bàn huyện, triển khai các nhiệm vụ trong 3 tháng cuối năm. Đồng chí Hồ Thái Sơn, Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, Phó Chủ tịch UBND, Chủ tịch HĐPHPBGDPL huyện chủ trì buổi làm việc.

Đ/c Hồ Thái Sơn, Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, Phó Chủ tịch UBND, Chủ tịch HĐPHPBGDPL huyện phát biểu tại buổi làm việc

 

        Theo báo cáo của Phòng Tư pháp (cơ quan Thường trực HĐPHPBGDPL huyện), nhận thấy trong 9 tháng đầu năm công tác phổ biến, giáo dục pháp luật đều được các cơ quan, ban, ngành, đơn vị, thành viên Hội đồng Phối hợp phổ biến giáo dục pháp luật và UBND các xã, thị trấn triển khai thực hiện bám sát kế hoạch của tỉnh, huyện và các nhiệm vụ chính trị của địa phương, góp phần đảm bảo thực hiện các nhiệm vụ chỉ đạo của Ủy ban nhân dân huyện và Hội đồng đã phân công; công tác phổ biến, giáo dục pháp luật được chú trọng hơn so với cùng kỳ; hình thức, nội dung tuyên truyền đa dạng, có trọng tâm trọng điểm; kinh phí tổ chức thực hiện phổ biến, giáo dục pháp luật được đảm bảo… Các cơ quan, đơn vị, địa phương đã tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin, mạng xã hội (zalo, facebook,…) trang thông tin điện tử của các đơn vị, tổ chức hội nghị trong công tác PBGDPL, góp phần kịp thời truyền tải thông tin pháp luật, chính sách mới đến cán bộ, công chức, viên chức, chiến sĩ lực lượng vũ trang và các tầng lớp Nhân dân.

Toàn cảnh Hội nghị

 

Cũng tại hội nghị các đại biểu đã tập trung thảo luận nêu lên những khó khăn, vướng mắc và bàn các giải pháp tiếp tục quan tâm, lãnh đạo, chỉ đạo các cấp ủy Đảng, chính quyền cơ sở; các ban, ngành nâng cao vai trò, trách nhiệm trong công tác PBGDPL, đẩy mạnh xã hội hóa công tác PBGDP. Các cơ quan, đơn vị phát huy tính chủ động, tích cực tuyên truyền các Luật, nghị định và các văn bản hướng dẫn theo kế hoạch của Hội đồng. Đồng thời đề xuất các hình thức triển khai có hiệu quả Ngày pháp luật năm 2023.

Chỉ đạo một số nhiệm vụ trong thời gian tới, đồng chí Hồ Thái Sơn, Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, Phó Chủ tịch UBND, Chủ tịch HĐPHPBGDPL huyện đánh giá cao kết quả hoạt động Hội đồng trong thời gian qua, tiếp thu ý kiến đóng góp của thành viên Hội đồng và nhấn mạnh công tác phổ biến giáo dục pháp luật là nhiệm vụ của cả hệ thống chính trị, yêu cầu Phòng Tư pháp huyện kịp thời tham mưu kiện toàn các thành viên Hội đồng khi có sự thay đổi, thường xuyên rà soát, theo dõi, đôn đốc, nhắc nhỡ gắn với kiểm tra, đánh giá, định kỳ báo cáo kết quả việc thực hiện nhiệm vụ phổ biến, giáo dục pháp luật của các thành viên Hội đồng và UBND các xã, thị trấn để làm cơ sở đề xuất đánh giá, khen thưởng cuối năm. Tăng cường đổi mới về hình thức, nội dung tuyên truyền tăng hiệu quả tránh hình thức, phát huy công nghệ số, ứng dụng công nghệ thông tin vào công tác phổ biến giáo dục pháp luật. Triển khai các hoạt động chào mừng Ngày pháp luật Việt Nam năm 2023 như tổ chức cuộc thi trực tuyến, các diễn đàn pháp luật, quan tâm triển khai thực hiện các quy định liên quan đến xây dựng địa phương đạt chuẩn tiếp cận pháp luật theo Quyết định 25/2021/QĐ-TTg và tiêu chí tiếp cận pháp luật về xây dựng nông thôn mới nâng cao và đô thị văn minh.Việc tổ chức triển khai thực hiện hiệu quả công tác phổ biến giáo dục pháp luật tại các cơ quan, đơn vị, địa phương trong thời gian tới sẽ góp phần tích cực vào thực hiện nhiệm vụ chính trị, phát triển kinh tế xã hội, đảm bảo an ninh trật tự, từ đó nâng cao nhận thức của Nhân dân trên địa bàn huyện.

Thu Huyền

 


Đánh giá:

lượt đánh giá: , trung bình: Bình luận


Mã xác thực không đúng.
  Bản đồ hành chính
  PHÁT THANH HƯƠNG SƠN
  Thống kê: 7.403.319
  Trong năm: 1.305.906
  Trong tháng: 90.742
  Trong tuần: 28.167
  Trong ngày: 611
  Online: 32