Thực hiện Quyết định số 5567/QĐ-UBND ngày 16/10/2019 của Ủy ban nhân dân huyện Hương Sơn về việc thành lập Hội đồng Thẩm định xác định Chỉ số cải cách hành chính năm 2019, từ ngày 01/11/2019 đến ngày 22/11/2019 Đoàn thẩm định cải cách hành chính chia làm 2 tổ tiến hành thẩm định tại các xã, thị trấn trên địa bàn huyện.

Đoàn thẩm định chỉ số CCHC tại UBND Thị trấn Tây Sơn

Tại buổi làm việc, đoàn đã tiến hành thẩm định các nội dung: Công tác lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện CCHC; xây dựng tổ chức thực hiện văn bản quy phạm pháp luật tại đơn vị; công tác cải cách thủ tục hành chính; cải cách tổ chức bộ máy, xây dựng nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, cải cách tài chính công; hiện đại hóa nền hành chính…

Qua thẩm định cho thấy một số đơn vị đã thực hiện tốt, có đầy đủ các loại hồ sơ, kiểm chứng: công tác chỉ đạo điều hành, tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật về CCHC; các thủ tục hành chính được triển khai đồng bộ, toàn diện, có hiệu quả; bộ máy làm việc được củng cố, kiện toàn hoạt động có nề nếp, hiệu quả, chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức được nâng lên; công tác cải cách tài chính công được thực hiện phù hợp, đảm bảo quyền lợi cho cán bộ, công chức..

Đoàn thẩm định đã ghi nhận những kết quả đạt được của các địa phương trong việc thực hiện công tác CCHC, đồng thời chỉ ra một số tồn tại cần khắc phục nhằm giúp các địa phương làm tốt hơn nữa công tác này như: Cần tăng cường tập huấn sử dụng công nghệ thông tin trong CCHC cho cán bộ; thường xuyên cập nhật, niêm yết các thông tin thủ tục hành chính mới để người dân tiện theo dõi; niêm yết rõ địa chỉ tiếp nhận và giải quyết những phản ánh, kiến nghị; tăng cường trao đổi văn bản điện tử, sử dụng hòm thư điện tử trong thực thi công vụ; chấn chỉnh công tác soạn thảo ban hành văn bản cả về thể thức và nội dung; đầu tư trang thiết bị đáp ứng yêu cầu công việc; ứng dụng dịch vụ trực tuyến mức độ 3,4 trong việc giải quyết thủ tục hành chính tạo điều kiện thuận lợi cho người dân và doanh nghiệp.

Đây là một hoạt động thường niên hàng năm nhằm nâng cao hiệu quả công tác cải cách nền hành chính, góp phần hiện đại hóa, phát triển kinh tế - xã hội của các đơn vị trên địa bàn.

Thu Huyền


Đánh giá:

lượt đánh giá: , trung bình:Bản đồ hành chính
PHÁT THANH HƯƠNG SƠN
Thống kê: 7.056.932
Trong năm: 1.314.730
Trong tháng: 163.189
Trong tuần: 48.789
Trong ngày: 1.053
Online: 119