Bên cạnh giữ vững các tiêu chí đã đạt chuẩn xã nông thôn mới, những ngày này, cấp ủy, chính quyền, tổ chức chính trị xã hội và nhân dân xã biên giới Sơn Hồng đang tiếp tục tập trung mọi nguồn lực, phát huy tinh thần đoàn kết, quyết tâm nâng cao chất các tiêu chí NTM.

Bám sát các nội dung, kế hoạch chỉ đạo của cấp trên và phát động 30 ngày cao điểm xây dựng nông thôn mới. Với chủ đề: “ Nhà sạch, vườn đẹp, hiệu quả kinh tế; phân loại, xử lý chất thải, nước thải- xây dựng khu dân cư NTM kiểu mẫu sáng – xanh – sạch – đẹp – an toàn”. Xã Sơn Hồng đã tiến hành rà soát thực trạng theo các tiêu chí, huy động sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, nhất là vai trò của chi bộ Đảng, thôn và hộ gia đình tham gia xây dựng nâng cao các tiêu chí NTM, xác định rõ cách làm, bước đi triển khai xây dựng NTM phù hợp với điều kiện cụ thể của địa phương và thu hút sự hưởng ứng tích cực tham gia của người dân. Theo báo cáo của xã, từ đầu năm 2021 và 30 ngày ra quân thực hiện đợt cao điểm xây dưng NTM, xã Sơn Hồng đã mở rộng và cứng hoá được 700m đường, 1,2 mương rãnh thoát nước tại các thôn, cải tạo 53 vườn hộ, xây dựng mới 62 công trình vệ sinh tự hoại, xây dựng và nâng cấp 54 nhà ở và công trình phụ trợ, di dời 24 công trình chăn nuôi, xây tường che chắn 31 công trình chăn nuôi, trồng 2,7 km hàng rào xanh…

Để tiếp tục củng cố và nâng cao các tiêu chí, hiện tại xã đang tiếp tục phân công thành viên tổ công tác, huy động cả hệ thống chính trị, các tổ chức đoàn thể bám sát các tại thôn để đôn đốc, hướng dẫn và phối hợp với nhân dân các thôn tham gia thực hiện phong trào làm giao thông nông thôn, tập trung xây dựng thôn 8 đạt chuẩn khu dân cư kiểu mẫu, giúp các hộ dân các thôn trong toàn xã cải tạo, chỉnh trang vườn, vệ sinh môi trường, vận động nhân dân thực hiện việc phân loại rác tại nguồn kết hợp với xây hố ủ phân vi sinh, cứng hóa rãnh thoát nước, trồng hàng rào xanh, xây nhà vệ sinh tự hoại, chỉnh trang nhà ở; đồng thời thực hiện tốt công tác phòng chống dịch COVID 19, quyết tâm giữ vững các tiêu chí đã đạt và phấn đấu sớm hoàn thành các nội dung đề ra.

Một số hình ảnh của xã Sơn Hồng huy động cả hệ thống chính trị giúp thôn 8 xây dựng các tiêu chí khu dân cư kiểu mẫu:


Đánh giá:

lượt đánh giá: , trung bình: Bình luận


Mã xác thực không đúng.
  Bản đồ hành chính
  PHÁT THANH HƯƠNG SƠN
  Thống kê: 7.396.915
  Trong năm: 1.305.364
  Trong tháng: 91.194
  Trong tuần: 29.491
  Trong ngày: 200
  Online: 115