Nhìn lại 9 tháng đầu năm 2021 là khoảng thời gian với nhiều khó khăn, thử thách do dịch bệnh, thiên tai, nhưng Đảng bộ và nhân dân xã Sơn Tây vẫn tự hào và tràn đầy lạc quan, khí thế. Bởi chính trong gian nan, thử thách lại thể hiện được ý chí và truyền thống đoàn kết, cùng nhau vượt qua khó khăn để dành thắng lợi, trong điều kiện dịch bệnh Covid-19, diễn biến phức tạp. Ủy ban nhân dân xã đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo huy động mọi nguồn lực vừa phòng chống dịch, vừa phát triển kinh tế, gấp rút xây dựng Nông thôn mới về đích trước kế hoạch đề ra.

Thực hiện tốt chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, để đời sống của các tầng lớp nhân dân trên địa bàn xã Sơn Tây có nhiều khởi sắc, kinh tế-xã hội phát triển toàn diện, đời sống vật chất và tinh thần của người dân ngày càng được cải thiện và nâng cao. Nhận thức được vai trò quan trọng của đội ngũ tuyên truyền viên pháp luật trong triển khai, phổ biến chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của nhà nước. Ủy ban nhân dân xã luôn quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo lựa chọn, xây dựng đội ngũ tuyên truyền viên pháp luật đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới

Người dân xã Sơn Tây tham gia xây dựng bờ rào, mương thoát nước trong xây dựng Nông thôn mới

 

Thời gian qua, đội ngũ tuyên truyền viên pháp luật trên địa bàn xã Sơn Tây đã không ngừng đổi mới nội dung, hình thức hoạt động tuyên truyền, chủ động nắm bắt và phản ánh các vấn đề phát sinh trong quần chúng nhân dân để kịp thời giải đáp những thắc mắc của nhân dân về những ý kiến, kiến nghị, đề xuất với cấp ủy Đảng và Ủy ban nhân dân đưa ra các giải pháp phù hợp theo từng thời điểm, nhiệm vụ chính trị nhằm góp phần định hướng dư luận xã hội. Để nâng cao chất lượng đội ngũ tuyên truyền viên pháp luật, Ủy ban nhân dân xã đã rà soát, kịp thời kiện toàn đội ngũ Tuyên truyền viên pháp luật đến nay 100% các thôn của xã đều có tuyên truyên viên pháp luật bảo đảm số lượng và chất lượng theo quy định. Sinh hoạt đội ngũ tuyên truyền viên được duy trì thường xuyên đều đặn mỗi tháng một lần. Nội dung chuẩn bị cho các hội nghị sinh hoạt luôn bám sát định hướng của Đảng ủy, Ủy ban nhân dân nhiệm vụ chính trị của địa phương, của các ban, ngành bảo đảm thiết thực phù hợp với từng thời điểm và nhu cầu nắm bắt thông tin của cán bộ, đảng viên, nhân dân góp phần định hướng dư luận, tạo được sự đồng thuận trong nhân dân, kịp thời chuyển tải những vấn đề mang tính thời sự trong nước và quốc tế; quan điểm, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của nhà nước đến cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân. Nhờ làm tốt công tác tuyên truyền, đa số người dân trên địa bàn xã đã hiểu được về mục đích, ý nghĩa và tầm quan trọng của phong trào xây dựng nông thôn mới, nhất là đối với các Thôn xây dựng kiểu mẫu. Từ đó nhiều hộ gia đình, kể cả hộ gia đình có đạo Thiên Chúa đã tự nguyện hiến đất đai và nhiều diện tích hoa màu, cây công nghiệp hoặc đóng góp vốn, ngày công lao động để cùng với nhà nước xây dựng đường giao thông nông thôn và các công trình công cộng tại địa phương. Qua đó, góp phần ổn định tình hình tư tưởng trong nhân dân và đưa các chủ trương, đường lối của Đảng vào thực tiễn cuộc sống, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân, đấu tranh phê phán những biểu hiện lệch lạc trong tư tưởng, đạo đức, lối sống, chống các quan điểm sai trái, âm mưu, thủ đoạn “diễn biến hòa bình” của các thế lực thù địch.

Thời gian tới, để phát huy tốt hơn nữa vai trò của đội ngũ tuyên truyền viên pháp luật tại địa phương, Ủy ban nhân dân xã tiếp tục tổ chức các buổi tập huấn, cập nhật kiến thức cho cán bộ chủ chốt trên địa bàn và Đội ngũ tuyên truyền viên pháp luật, Tổ hòa giải ở cơ sở đổi mới, nâng cao các hội nghị sinh hoạt tuyên truyền viên hàng tháng theo hướng chất lượng, hiệu quả, thiết thực, thuận lợi. Duy trì tốt, có chất lượng sinh hoạt để hỗ trợ thông tin cho đội ngũ tuyên truyền viên thật sự là “cầu nối” giữa Đảng với dân, tạo sự thống nhất, đồng thuận trong thực hiện thắng lợi nhiệm vụ của địa phương. Tăng cường phối hợp giữa các ban, ngành đoàn thể trong công tác tuyên truyền xây dựng nông thôn mới, xây dựng kế hoạch tuyên truyền phù hợp sát đúng với đặc điểm, của từng Thôn, bám sát Kế hoạch của UBND xã, phân công tác nhiệm cụ thể các tuyên truyền từng Thôn; đồng thời tuyên truyền trong các hội nghị giao ban tuần, hàng tháng, quý; phối hợp với Ban văn hóa và Ban biên tập Cổng thông tin điện tử của xã tham mưu Ủy ban nhân dân xây dựng các nội dung tuyên truyền bằng nhiều hình thức như băng rôn, pa nô áp phich; tuyền truyền miệng tạo sức mạnh tổng hợp, đưa chương trình lan tỏa sâu rộng trong cộng đồng dân cư, đem lại những chuyển biến mới trong phong trào xây dựng nông thôn mới

                                                 


Đánh giá:

lượt đánh giá: , trung bình: Bình luận


Mã xác thực không đúng.
  Bản đồ hành chính
  PHÁT THANH HƯƠNG SƠN
  Thống kê: 1.139.685
  Trong năm: 141.997
  Trong tháng: 25.292
  Trong tuần: 5.241
  Trong ngày: 466
  Online: 22