Thực hiện Kế hoạch số 125/KH-UBND ngày 14/10/2022 của Ủy ban nhân dân huyện Hương Sơn. Nhằm hưởng ứng Ngày Pháp luật Việt Nam (9-11), các xã trên địa bàn huyện Hương Sơn đẩy mạnh tuyên truyền phổ biến các văn bản pháp luật mới về tận các thôn cho nhân dân. Qua đó, tạo được sự chuyển biến rõ nét trong nhận thức và ý thức chấp hành pháp luật của người dân, góp phần làm giảm các hành vi vi phạm pháp luật, giữ vững ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội ở địa phương.

Hội nghị tuyên truyền tại nhà văn hóa thôn Hà Sơn xã Quang Diệm

 

Thành phần gồm lãnh đạo Đảng ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam và các ngành đoàn thể của xã; Bí thư chi bộ, Trưởng thôn, Trưởng ban công tác mặt trận, Chi hội trưởng phụ nữ, Đoàn thanh niên và các hoà giải cơ sở tại các thôn.

Tuyên truyền viên pháp luật xã lên lớp Luật Hôn nhân và gia đình

 

Tuyên truyền viên lên lớp Nghị định xử phạt về an toàn giao thông và thú y

 

Tại hội nghị, các đại biểu đã được nghe các tuyên truyền viên tuyên truyền những nội dung cơ bản của Luật Hôn nhân và gia đình, Luật Hộ tịch. Những quy định chung về đăng ký khai sinh, khai tử, kết hôn, nhận cha mẹ con, các quy định  một số quy định cơ bản của Luật Hôn nhân và gia đình như đảm bảo hôn nhân tự nguyện, tiến bộ, một vợ, một chồng, vợ chồng bình đẳng; quyền và nghĩa vụ của các thành viên trong gia đình. Trách nhiệm của nhà nước và xã hội đối với hôn nhân và gia đình như chính sách, biện pháp bảo hộ hôn nhân và gia đình, tạo điều kiện để nam, nữ xác lập hôn nhân tự nguyện, tiến bộ, một vợ một chồng, vợ chồng bình đẳng; xây dựng gia đình ấm no, tiến bộ, hạnh phúc và thực hiện đầy đủ chức năng của mình; vận động nhân dân xóa bỏ phong tục, tập quán lạc hậu về hôn nhân và gia đình, phát huy truyền thống, phong tục, tập quán tốt đẹp thể hiện bản sắc của mỗi dân tộc. Bên cạnh đó một số xã còn tập trung tuyên truyền các nghị định về xử phạt vi phạm hành chính về thú ý, môi trường, giao thông đường bộ….

Tuyên truyền về tận thôn xóm là một hình thức hoạt động hiệu quả, có ý nghĩa quan trọng góp phần giúp cán bộ, công chức và nhân dân tại các thôn trên địa bàn xã nâng cao nhận thức, trách nhiệm, ý thức tôn trọng và chấp hành pháp luật về hôn nhân và gia đình, qua đó đảm bảo giữ gìn hạnh phúc gia đình và an ninh, trật tự tại địa phương, thiết thực chào mừng Ngày Pháp luật Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam 9/11./.

 


Đánh giá:

lượt đánh giá: , trung bình: Bình luận


Mã xác thực không đúng.
  Bản đồ hành chính
  PHÁT THANH HƯƠNG SƠN
  Thống kê: 5.626.270
  Trong năm: 2.782.698
  Trong tháng: 137.871
  Trong tuần: 31.121
  Trong ngày: 4.308
  Online: 3