Chiều ngày 22/3, UBND huyện Hương Sơn đã tổ chức hội nghị tổng kết công tác quản lý, bảo vệ rừng, PCCCR năm 2022, triển khai kế hoạch năm 2023. Dự và chỉ đạo Hội nghị có đồng chí Hoàng Quốc Huấn - Chi cục trưởng Chi cục Kiểm lâm Hà Tĩnh.

Các đại biểu tham dự hội nghị

 

Đồng chí Nguyễn Kiều Hưng - Phó Chủ tịch UBND huyện và đồng chí Lê Ngọc Danh - Hạt Trưởng Hạt Kiểm lâm Hương Sơn cùng chủ trì hội nghị.

 

Đồng chí Lê Ngọc Danh - Hạt Trưởng Hạt Kiểm lâm Hương Sơn thông qua báo cáo tổng kết công tác BVR, PCCCR năm 2022, triển khai nhiệm vụ năm 2023

 

Hương Sơn là huyện miền núi phía Tây Bắc của tỉnh Hà Tĩnh, toàn huyện có trên 84.574 ha diện tích rừng và đất Lâm nghiệp, tỷ lệ che phủ đạt hơn 73%. Năm 2022, huyện đã ban hành 16 văn bản chỉ đạo, điều hành về công tác BVR, PCCCR. Các xã, thị trấn và các chủ rừng thực hiện kiện toàn 32 Ban chỉ đạo về Chương trình mục tiêu phát triển Lâm nghiệp bền vững, thành lập 133 tổ trực cháy, tổ xung kích trong công tác BVR, PCCCR. Cùng với đó, huyện cũng đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục Pháp luật; thường xuyên tổ chức kiểm tra, kiểm soát nắm chắc tình hình địa bàn, đưa ra các giải pháp, biện pháp hiệu quả, kịp thời để bảo vệ  và phát triển rừng. Công tác PCCCR được tập trung, chủ động triển khai sớm từ huyện đến cơ sở, đồng thời đầu tư, mua sắm bổ sung các công trình, các trang thiết bị PCCCR, chủ động phương án “4 tại chỗ”. Ngoài ra, huyện chỉ đạo ngành chức năng theo dõi diễn biến rừng, kiểm tra, giám sát các dự án có liên quan đến rừng và đất Lâm nghiệp; chỉ đạo các địa phương, đơn vị tổ chức sản xuất, hoàn thành các mục tiêu chỉ tiêu thuộc Chương trình mục tiêu phát triển Lâm nghiệp bền vững; thực hiện có hiệu quả dịch vụ môi trường rừng, giao đất, giao rừng…

Kết quả trong năm toàn huyện trồng mới 1.250 ha rừng, 400.000 cây phân tán; chăm sóc 2.272 ha rừng trồng, khoanh nuôi, xúc tiến, tái sinh rừng tự nhiên thành rừng đạt 25ha; 100% diện tích rừng phòng hộ được giao khoán bảo vệ; tổng sản lượng khai thác gỗ rừng trồng nguyên liệu đạt trên 93.000m3, nhựa Thông đạt 26 tấn. Tuy vậy, trong năm, toàn huyện đã phát hiện và xử lý 41 vụ vi phạm trong lĩnh vực Lâm nghiệp, xử lý hành chính 38 vụ; tịch thu hơn 15m3 gỗ các loại, gần 80 kg động vật rừng; thu nộp ngân sách trên 300 triệu đồng. Cũng trong năm qua, toàn huyện đã xảy ra 3 điểm phát lửa  và 1 vụ cháy rừng.

Tại hội nghị, các đại biểu đã thảo luận, nêu những tồn tại, khó khăn, hạn chế trong công tác BVR, PCCCR, đồng thời kiến nghị đề xuất nhiều nội dung quan trọng nhằm thực hiện tốt hơn công tác BVR, PCCCR trong năm 2023 và những năm tiếp theo.

Về kế hoạch quản lý, BVR, PCCCR năm 2023, huyện Hương Sơn đặt ra mục tiêu quản lý, bảo vệ có hiệu quả 100% diện tích rừng hiện có; tiếp tục đẩy mạnh khai thác tiềm năng lợi thế rừng và đất lâm nghiệp theo Chỉ thị, Nghị quyết của Trung ương, tỉnh, huyện; đảm bảo chấp hành nghiêm các quy định của Pháp luật về BVR, PCCCR; chủ động phát hiện và ngăn chặn kịp thời các hành vi cải tạo, phá rừng, săn bắt động vật rừng trái pháp luật; Tổ chức thực hiện tốt công tác quản lý BVR, PCCCR với nguyên tắc phòng là chính, chữa cháy rừng kịp thời hiệu quả. Để thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ trọng tâm trên, huyện đã xác định rõ vùng trọng điểm có nguy cơ cao về chặt phá rừng; vùng trọng điểm có nguy cơ cao về cải tạo, phá rừng trái pháp luật; vùng trọng điểm về cháy rừng. Trên cơ sở đó, xây dựng kế hoạch, phương án chi tiết nhằm thực hiện tốt nhất công tác BVR, PCCCR năm 2023.

Đồng chí Hoàng Quốc Huấn - Chi cục trưởng Chi cục Kiểm lâm Hà Tĩnh và
đồng chí Nguyễn Kiều Hưng - Phó Chủ tịch UBND huyện phát biểu chỉ đạo tại hội nghị

 

Tại hội nghị, UBND huyện Hương Sơn đã trao tặng giấy khen cho 3 tập thể, 5 cá nhân vì đã có nhiều thành tích trong công tác bảo vệ rừng, phòng cháy, chữa cháy rừng năm 2022. Nhân dịp này, lãnh đạo Chi cục Kiểm Lâm tỉnh, lãnh đạo huyện Hương Sơn và các ngành đã tặng hoa chúc mừng đồng chí Nguyễn Văn Thành - Nguyên Hạt trưởng Hạt Kiểm Lâm Hương Sơn được điều động về nhận nhiệm vụ tại Chi cục Phát triển Nông thôn Hà Tĩnh.

Tại hội nghị, UBND huyện Hương Sơn đã trao tặng giấy khen cho 3 tập thể, 5 cá nhân vì đã có nhiều thành tích trong công tác bảo vệ rừng, phòng cháy, chữa cháy rừng năm 2022

 

Nhân dịp này, lãnh đạo Chi cục Kiểm Lâm tỉnh, lãnh đạo huyện Hương Sơn và các ngành đã tặng hoa chúc mừng đồng chí Nguyễn Văn Thành - Nguyên Hạt trưởng Hạt Kiểm Lâm Hương Sơn được điều động về nhận nhiệm vụ tại Chi cục Phát triển Nông thôn Hà Tĩnh.

 

 


Đánh giá:

lượt đánh giá: , trung bình: Bình luận


Mã xác thực không đúng.
  Bản đồ hành chính
  PHÁT THANH HƯƠNG SƠN
  Thống kê: 7.056.824
  Trong năm: 1.314.730
  Trong tháng: 163.189
  Trong tuần: 48.789
  Trong ngày: 946
  Online: 108