Sáng 9/6, Trung tâm Y tế huyện Hương Sơn phối hợp với Chi cục Dân số- Kế hoạch hóa gia đình (KHHGĐ) tỉnh tổ chức lớp tập huấn chuyên môn nghiệp vụ cho gần 150 cán bộ chuyên trách dân số xã thị trấn và cộng tác viên dân số mới trên địa bàn toàn huyện

 

Toàn cảnh lớp tập huấn

 

Trong thời gian 1 buổi, các học viên đã truyền đạt, cập nhật chính sách của Đảng và pháp luật của Nhà nước về công tác dân số trong tình hình mới; kiến thức cơ bản về Dân số học cơ bản; các công thức thường sử dụng trong nghiệp vụ dân số cơ sở; khái niệm và vai trò của thông tin số liệu chuyên ngành; quy định chung về ghi chép ban đầu vào sổ A0; hướng dẫn ghi chép ban đầu vào sổ A0; làm báo cáo thống kê định kỳ hàng tháng, quý, năm và thực hành điều tra tại hộ; trang bị các kiến thức, kỹ năng về chuyên môn, nghiệp vụ trong thực hiện công tác Dân số – KHHGĐ.

Ông Nguyễn Huy Tú, Phó Chi cục trưởng phụ trách, điều hành Chi cục Dân số- KHHGĐ tỉnh phát biểu chỉ đạo

 

Giảng viên truyền đạt các nội dung tập huấn và tương tác với các học viên 

 

Qua lớp tập huấn, cán bộ chuyên trách dân số xã, thị trấn và các cộng tác viên dân số trên địa bàn huyện huyện Hương Sơn được trang bị, bổ sung và nâng cao kiến thức, kỹ năng cơ bản về nghiệp vụ công tác Dân số– KHHGĐ, giúp cán bộ, cộng tác viên nắm được đầy đủ các thông tin, kỹ năng quản lý và triển khai thực hiện các nội dung hoạt động công tác dân số trong tình hình mới. Đồng thời, tăng cường phối hợp, đẩy mạnh công tác truyền thông nâng cao nhận thức về các chủ trương, chính sách dân số và phát triển hiện nay đến cấp ủy Đảng, chính quyền, đoàn thể và đông đảo các tầng lớp Nhân dân, góp phần hoàn thành các mục tiêu, nhiệm vụ của chiến lược dân số trên địa bàn.

 

 


Đánh giá:

lượt đánh giá: , trung bình: Bình luận


Mã xác thực không đúng.
  Bản đồ hành chính
  PHÁT THANH HƯƠNG SƠN
  Thống kê: 7.396.827
  Trong năm: 1.305.364
  Trong tháng: 91.194
  Trong tuần: 29.491
  Trong ngày: 116
  Online: 83