Sáng ngày 12/9, Đoàn giám sát HĐND huyện do bà Hà Thị Huyền – Phó Chủ tịch HĐND huyện làm trưởng đoàn đã tổ chức giám sát việc thực hiện Nghị quyết số 42/NQ-HĐND ngày 22/12/2022 của Hội đồng nhân dân huyện Hương Sơn về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh năm 2023 tại xã Sơn Long.

Đoàn giám sát HĐND huyện do bà Hà Thị Huyền – Phó Chủ tịch HĐND huyện làm trưởng đoàn đã đi kiểm tra thực địa và nói chuyện với người dân xã Sơn Long

 

Sau khi trực tiếp kiểm tra và làm việc với UBND xã, Đoàn giám sát cho rằng, thời gian qua xã Sơn Long đã ban hành nhiều văn bản nhằm cụ thể hóa Nghị quyết HĐND huyện về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh năm 2023. Cùng với tập trung tuyên truyền, hướng dẫn, xã cũng đã ban hành các chính sách để hỗ trợ người dân trong thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế xã hội, Quốc phòng - An ninh. Đến nay, có 8/18 chỉ tiêu đạt và vượt kế hoạch, có 2 chỉ tiêu đạt từ 50-90% kế hoạch. Trong đó, năng suất, sản lượng các cây trồng nông nghiệp tăng hơn so với cùng kỳ, chăn nuôi tổng đàn ổn định. Các ngành nghề dịch vụ tiếp tục duy trì và phát triển. Công tác xây dựng NTM được quan tâm và đạt nhiều kết quả tích cực, làm thay đổi diện mạo của xã vùng hạ huyện. Các hoạt động văn hóa – Giáo dục – Y tế - Chính sách xã hội được quan tâm và có nhiều chuyển biến tích cực. Quốc phòng – An ninh đảm bảo.

Các thành viên đoàn giám sát HĐND huyện ghi nhận những kết quả đạt được, đồng thời chỉ ra những mặt tồn tại, hạn chế trong thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội, đảm bảo QP- AN của xã Sơn Long

 

Lãnh đạo xã Sơn Long cảm ơn Đoàn giám sát đã đề xuất các giải pháp để giúp địa phương thực hiện có hiệu quả các chỉ tiêu về phát triển kinh tế xã hội, QP - AN năm 2023. Địa phương  sẽ nổ lực hoàn thành các mục tiêu kế hoạch đề ra

 

Tuy nhiên bên cạnh ghi nhận những kết quả đạt được, Đoàn giám sát HĐND huyện cũng chỉ ra những mặt tồn tại, hạn chế trong thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội, đảm bảo QP- AN của xã Sơn Long. Đồng thời phân tích rõ nguyên nhân và đề xuất một số giải pháp để giúp xã Sơn Long tập trung thực hiện đạt kết quả cao hơn trong thời gian tới.

Bà Hà Thị Huyền - Phó Chủ tịch HĐND huyện, Trưởng đoàn giám sát kết luận tại buổi làm việc

 

Kết luận tại buổi giám sát, bà Hà Thị Huyền – Phó Chủ tịch HĐND huyện, Trưởng đoàn giám sát đề nghị xã Sơn Long tiếp thu các ý kiến của các thành viên đoàn giám sát để triển khai thực hiện và hoàn thành các chỉ tiêu, kế hoạch đề ra trong năm 2023.  Đồng thời đề nghị xã Sơn Long soát xét, đánh giá lại các chỉ tiêu đúng thực chất, từ đó đề ra các giải pháp sát với tình hình thực tế để triển khai thực hiện có hiệu quả trong thời gian còn lại của năm. Trọng tâm là triển khai thực hiện có hiệu quả 16 chỉ tiêu mà huyện đã đề ra. Trong đó, tập trung lãnh đạo thực hiện chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng NTM, xây dựng cụm dân cư “sáng, xanh, sạch, đẹp, an toàn, văn minh”. Tập trung thực hiện công tác tích tụ ruộng đất một cách căng cơ, bài bản để đạt mục tiêu, kế hoạch đề ra. Cần huy động cả hệ thống chính trị vào cuộc thực hiện công tác giải phóng mặt bằng, bàn giao mặt bằng sạch cho các nhà thầu để thi công các dự án lớn trên địa bàn xã…

 

 


Đánh giá:

lượt đánh giá: , trung bình: Bình luận


Mã xác thực không đúng.
  Bản đồ hành chính
  PHÁT THANH HƯƠNG SƠN
  Thống kê: 7.396.950
  Trong năm: 1.305.364
  Trong tháng: 91.194
  Trong tuần: 29.491
  Trong ngày: 234
  Online: 112