Nhằm đánh giá tình hình triển khai, thực hiện công tác phổ biến, giáo dục pháp luật (PBGDPL) năm 2023, ngày 24/10/2023 Đoàn kiểm tra công tác PBGDPL của Hội đồng phối hợp PBGDPL tỉnh do đồng chí Nguyễn Thanh Liêm- Phó Giám đốc Công an tỉnh làm Trưởng đoàn có buổi kiểm tra tại UBND xã Sơn Trường, Sơn Hàm và UBND huyện Hương Sơn.

Đoàn kiểm tra công tác PBGDPL làm việc tại UBND huyện Hương Sơn

 

Qua kiểm tra, Hội đồng PBGDPL huyện đã quan tâm, nỗ lực thực hiện công tác PBGDPL, có nhiều hình thức tuyên truyền, PBGDPL đa dạng, phù hợp với tình hình địa phương cụ thể như: ứng dụng công nghệ thông tin vào công tác PBGDPL, phát huy hiệu quả của các mô hình câu lạc bộ tuyên truyền, tư vấn pháp luật; mô hình thanh niên với pháp luật; mô hình nhà tôi có bình chữa cháy; mô hình tổ hòa giải tự quản…Từ những mô hình nêu trên đã góp phần quan trọng vào việc nâng cao nhận thức, ý thức chấp hành pháp luật của người dân, khẳng định sự đa dạng, phong phú về nội dung, hình thức, phương pháp và tinh thần cố gắng, đưa công tác tuyên truyền, PBGDPL của huyện trở thành việc làm thường xuyên của các cấp, các ngành, các cơ quan, đơn vị. Bên cạnh những kết quả đạt được, địa phương đã nêu rõ những tồn tại, hạn chế như: Công tác phối hợp trong việc tuyên truyền, PBGDPL giữa các ngành chưa được thường xuyên, nhịp nhàng. Nội dung PBGDPL ở một số đơn vị còn dàn trải, thiếu trọng tâm, trọng điểm, chưa sát với nhu cầu, chưa gắn với trách nhiệm học tập tìm hiểu pháp luật, công tác tuyên truyền cho đối tượng đặc thù chưa được chú trọng...

Tại buổi làm việc, các thành viên Hội đồng phối hợp phổ biến giáo dục pháp luật huyện, UBND các xã đã thông tin, trao đổi rất nhiều thông tin thực tiễn triển khai các công tác này và được các thành viên Đoàn kiểm tra hướng dẫn, giải đáp.

Đoàn kiểm tra công tác PBGDPL làm việc tại UBND xã Sơn Hàm, huyện Hương Sơn

 

Đ/c Nguyễn Thanh Liêm – PGĐ Công an tỉnh, Trưởng đoàn kiểm tra kết luận

 

Phát biểu kết luận kiểm tra, đồng chí Nguyễn Thanh Liêm đã ghi nhận và biểu dương những kết quả đạt được của huyện trong thời gian qua. Đồng thời, đồng chí cũng đề nghị UBND, các ban, ngành toàn huyện có sự quan tâm hơn nữa để tăng cường chất lượng, hiệu quả công tác PBGDPL, hoà giải ở cơ sở, xây dựng xã, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật; cần quán triệt, nhận thức rõ công tác PBGDPL là nhiệm vụ của cả hệ thống chính trị, đòi hỏi sự quan tâm phối hợp, sự vào cuộc của tất cả các ngành và toàn xã hội; đặc biệt là chú trong xây dựng và nhân rông các mô hình hay, hiệu quả.

Thay mặt Hội đồng phối hợp PBGDPL huyện, ông Hồ Thái Sơn - Phó Chủ tịch UBND huyện - Chủ tịch Hội đồng phối hợp PBGDPL huyện đã tiếp thu các ý kiến của Đoàn kiểm tra; UBND huyện sẽ quan tâm chỉ đạo, định hướng các ngành, địa phương tổ chức thực hiện công tác này tốt hơn trong thời gian tới./.

 

 


Đánh giá:

lượt đánh giá: , trung bình: Bình luận


Mã xác thực không đúng.
  Bản đồ hành chính
  PHÁT THANH HƯƠNG SƠN
  Thống kê: 7.403.218
  Trong năm: 1.305.906
  Trong tháng: 90.742
  Trong tuần: 28.167
  Trong ngày: 511
  Online: 87