Để bàn giao ruộng cho người dân kịp sản xuất vụ Xuân 2024, thời gian này xã Sơn Tiến huyện Hương Sơn đã huy động máy móc, nhân lực, triển khai tập trung, tích tụ hơn 12 ha đất ruộng tại thôn Hùng Tiến.

Lãnh đạo xã Sơn Tiến trực tiếp kiểm tra, chỉ đạo việc san ủi mặt bằng, làm đường giao thông, mương thủy lợi tại vùng Trạng Mua, Đồng Bàu thuộc thôn Hùng Tiến.

 

Theo kế hoạch, giai đoạn 2022 - 2030 Sơn Tiến sẽ tập trung, tích tụ 130 ha diện tích đất nông nghiệp. Trong đó năm 2023, thực hiện tích tụ ruộng đất đối với hộ gia đình tại vùng Đồng Trại với diện tích 2 ha và tập trung, tích tụ 10,7ha tại vùng Trạng Mua, Đồng Bàu, mẫu Hai, Trọt Lác trên, Trọt Lác dưới, Trưa Mạ, Cầu Tre thuộc thôn Hùng Tiến. Toàn bộ diện tích sẽ liên quan tới 63 hộ dân. Trước tích tụ có 236 thửa, sau tích tụ giảm còn 95 thửa. Thửa lớn nhất rộng 3.000m2, thửa nhỏ nhất là 330m2. Cùng với làm mặt bằng, phá bờ vùng, bờ thửa, xã cũng đã triển khai làm mới 12 tuyến nội đồng với chiều dài 4,5km và 2,1km mương thủy lợi. Sơn Tiến phấn đấu đến ngày 18/11 sẽ cơ bản hoàn thành mặt bằng và phân ô thửa, đến 25/11 sẽ tiến hành bốc thăm và bàn giao đất cho người dân sản xuất.

Việc tập trung, tích tụ ruộng đất trên địa bàn xã Sơn Tiến sẽ khắc phục tình trạng manh mún, nhỏ lẻ, bỏ hoang đất sản xuất, hình thành vùng sản xuất tập trung, thửa ruộng lớn; tạo điều kiện thuận lợi trong tưới tiêu, ứng dụng các tiến bộ khoa học kỹ thuật, áp dụng cơ giới hóa vào sản xuất, giảm chi phí, nâng cao hiệu quả, giá trị trên đơn vị diện tích. Đồng thời chuyển đổi phương thức sản xuất, tập quán trong nhân dân, thiết lập tính chuyên nghiệp trong sản xuất từ đó nâng cao chất lượng sản phẩm, tạo lợi thế cạnh tranh trong sản xuất nông nghiệp. Tạo điều kiện để các hộ gia đình, tổ hợp tác, hợp tác xã và doanh nghiệp tham gia liên kết sản xuất và tiêu thụ sản phẩm.

         

 

 

 


Đánh giá:

lượt đánh giá: , trung bình: Bình luận


Mã xác thực không đúng.
  Bản đồ hành chính
  PHÁT THANH HƯƠNG SƠN
  Thống kê: 7.403.597
  Trong năm: 1.305.906
  Trong tháng: 90.742
  Trong tuần: 28.167
  Trong ngày: 883
  Online: 162