Tiêu chí Khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu là tiêu chí đặc biệt quan trọng trong xây dựng nông thôn mới, kết quả xây dựng khu dân cư góp phần nâng cao đời sóng vật chất và tinh thần cho nhân dân. Để tạo khí thế sôi nổi những ngày đầu năm 2024, Ban Chỉ đạo Chương trình Mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh, giảm nghèo bền vững và mỗi xã một sản phẩm huyện phát động 25 ngày cao điểm xây dựng Khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu bắt đầu từ ngày 06/01/2024.

Nhân dân xã Sơn Phú tập trung chỉnh trang hệ thống đường giao thông tại KDC NTM kiểu mẫu

 

Theo đó, ban chỉ đạo huyện yêu cầu các địa phương, đơn vị tuyên truyền sâu rộng về mục đích, ý nghĩa, lợi ích mang lại từ việc xây dựng Khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu, vườn mẫu đến tận cộng đồng thôn, xóm, người dân. Trong đợt cao điểm các xã phải hoàn thành 100% phương án – dự toán xây dựng khu dân cư mẫu đăng ký thực hiện trong năm 2024; xây dựng khung kế hoạch triển khải thực hiện ngày từ đầu năm, chủ trọng vào các tiêu chí Cải tạo vườn hộ, công trình chăn nuôi, Hàng rào xanh, cảnh quan môi trường...

Đối với các khu dân cư đã đạt chuẩn Khu dân cư NTM kiểu mẫu trước năm 2022 tổ chức rà soát, đánh giá mức độ đạt chuẩn khu dân cư theo bộ tiêu chí mới, xác định khối lượng, công việc và xây dựng khung kế hoạch cụ thể theo từng tiêu chí để bổ cứu giữ chuẩn khu dân cư mẫu.

Nhân dân tập trung xây dựng các KDC NTM kiểu mẫu tại xã Sơn Kim2

 

Tập trung cao, quyết tâm, quyết liệt, cụ thể hơn trong chỉ đạo, triển khai thực hiện tập trung ưu tiên cao các hoạt động tổng dọn vệ sinh, phát sẽ, phát quan, thu gom các vật liệu, các tuyến đường giao thông, tháo dỡ, xử lý các biển quảng cáo, các kí ốt, lều quán lấn chiếm lòng, lề đường trên các tuyến; Tập trung chỉnh trang nhà ở, sắp xếp đồ đạc gọn gàng; chỉnh trang công trình phụ trợ; Chỉnh trang, vệ sinh, cải tạo vườn, các vườn phải có quy hoạch, có các hình thức tổ chức sản xuất trong vườn và áp dụng các tiến bộ khoa học vào sản xuất; Trồng mới, bổ sung hàng rào xanh, phân loại, xử lý rác thải tại nguồn, xây dựng hố ủ phân rác hữu cơ.

Cán bộ và nhân dân xã Sơn Lâm thực hiện đổ bê tông mở rộng lòng đường giao thông

 

Đồng thời, chỉnh trang các trang thiết bị trong Nhà văn hóa thôn, chỉnh trang hệ thống các bảng biển, pano tuyên truyền trên các trục đường trên địa bàn; lắp đặt hệ thống điện chiếu sáng, xây dựng cụm dân cư liền kề “sáng - xanh - sạch - đẹp - an toàn - văn minh”, xây dựng“gia đình nông thôn mới kiểu mẫu - 5 có”...phấn đấu hoàn thành mục tiêu đề ra./.

 

 

 


Đánh giá:

lượt đánh giá: , trung bình: Bình luận


Mã xác thực không đúng.
  Bản đồ hành chính
  PHÁT THANH HƯƠNG SƠN
  Thống kê: 7.965.631
  Trong năm: 1.447.832
  Trong tháng: 199.712
  Trong tuần: 49.944
  Trong ngày: 4.600
  Online: 143