Thực hiện Quyết định số 2330/QĐ-UBND ngày 07/5/2020 của UBND huyện Hương Sơn về việc thành lập Đoàn kiểm tra cải cách hành chính và thực thi công vụ năm 2020, từ ngày 25/5 đến ngày 20/6 Đoàn kiểm tra cải cách hành chính chia làm 2 tổ tiến hành kiểm tra tại các xã, thị trấn, đơn vị sự nghiệp trên địa bàn huyện.

Đoàn kiểm tra tại UBND xã Kim Hoa

Tại buổi làm việc, đoàn đã tiến hành kiểm tra các nội dung: Công tác lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện CCHC; cải cách thể chế; cải cách thủ tục hành chính; cải cách tổ chức bộ máy; cải cách tài chính công; hiện đại hóa nền hành chính…

Qua kiểm tra cho thấy các địa phương, đơn vị đã thực hiện tốt công tác chỉ đạo điều hành, tuyên truyền về CCHC. Các thủ tục hành chính được triển khai đồng bộ, toàn diện, có hiệu quả. Bộ phận một cửa có sử dụng công nghệ thông tin hiện đại, giải quyết nhanh chóng hồ sơ, thủ tục trong mọi lĩnh vực. Cơ sở vật chất, trang thiết bị làm việc của các cơ quan được đầu tư cơ bản, nâng cao chất lượng hiệu quả công tác. Bộ máy làm việc được củng cố, kiện toàn hoạt động có nề nếp, hiệu quả, chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức được nâng lên…Công tác soạn thảo ban hành văn bản ngày càng được nâng cao rõ rệt, đảm bảo theo đúng quy định. Công tác cải cách tài chính công được thực hiện phù hợp, đảm bảo quyền lợi cho cán bộ, công chức..

Đoàn kiểm tra đã ghi nhận những kết quả đạt được của các địa phương trong việc thực hiện công tác CCHC, đồng thời chỉ ra một số tồn tại cần khắc phục nhằm giúp các địa phương làm tốt hơn nữa công tác này như: Cần tăng cường tập huấn sử dụng công nghệ thông tin trong CCHC cho cán bộ; thường xuyên cập nhật, niêm yết các thông tin thủ tục hành chính mới để người dân tiện theo dõi; niêm yết rõ địa chỉ tiếp nhận và giải quyết những phản ánh, kiến nghị; tăng cường sử dụng hồ sơ công việc; chấn chỉnh công tác soạn thảo ban hành văn bản cả về thể thức và nội dung; đầu tư trang thiết bị đáp ứng yêu cầu công việc; ứng dụng dịch vụ trực tuyến mức độ 3,4 trong việc giải quyết thủ tục hành chính tạo điều kiện thuận lợi cho người dân và doanh nghiệp, hướng dẫn 100%cán bộ, công chức đăng ký  tài khoản trên dịch vụ công mức độ 3 của tỉnh và của quốc gia.

Đây là một hoạt động thường niên hàng năm nhằm nâng cao hiệu quả công tác cải cách nền hành chính, góp phần hiện đại hóa, phát triển kinh tế - xã hội của các đơn vị trên địa bàn.

Thu Huyền


Đánh giá:

lượt đánh giá: , trung bình:Bản đồ hành chính
PHÁT THANH HƯƠNG SƠN
Thống kê: 7.060.091
Trong năm: 1.314.730
Trong tháng: 163.189
Trong tuần: 48.789
Trong ngày: 4.103
Online: 78