Chiều ngày 26/7/2021, Ban đại diện HĐQT NHCSXH huyện Hương Sơn tổ chức hội nghị trực tuyến nhằm đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ quý II và đề ra phương hướng, nhiệm vụ quý III/2021.

Hội nghị trực tuyến tại điểm cầu huyện và điểm cầu các xã, thị trấn

 

Tham dự hội nghị có đồng chí Hồ Thái Sơn, Phó Chủ tịch UBND huyện, bà Đào Thị Thái Bình - Giám đốc NHCSXH huyện, cùng đại diện các ban, ngành, hội, đoàn thể trên địa bàn huyện và 25 Chủ tịch UBND xã tại 25 điểm cầu trên địa bàn.

Tại hội nghị các đại biểu đã được nghe báo cáo tóm tắt tình hình hoạt động của Ban đại diện HĐQT NHCSXH huyện quý II, phương hướng nhiệm vụ quý III/2021 trên địa bàn huyện Hương Sơn. Trong quý II/2021, Ban đại diện HĐQT, NHCSXH huyện hoạt động ổn định. Trong 6 tháng đầu năm 2021, đã có 21 thành viên Ban đại diện HĐQT huyện là Chủ tịch UBND xã, thị trấn đã thực hiện kiểm tra, giám sát tại địa bàn cơ sở, kiểm tra giám sát tại 21 xã, thị trấn, 11 hội, đoàn thể cấp xã nhận ủy thác, 53 Tổ TK&VV, kiểm tra sử dụng vốn tại 246 hộ vay vốn, số tiền 13.172 triệu đồng. Thông qua công tác kiểm tra, giám sát đã kịp thời chấn chỉnh các tồn tại trong công tác quản lý nguồn vốn ủy thác các chương trình tín dụng ưu đãi tại cơ sở và các hội nhận uỷ thác, góp phần nâng cao vai trò hoạt động tín dụng  chính sách tại các địa phương trong toàn  huyện. Về công tác tín dụng, đến 30/06/2021, tổng nguồn vốn tín dụng chính sách đạt 521.879 triệu đồng, tăng 16.655 triệu đồng so với 31/12/2020, tổng dư nợ đạt 519.303 triệu đồng. Cụ thể dư nợ các chương trình cho vay như sau: Hộ nghèo 25.387 triệu đồng; hộ cận nghèo 38.399 triệu đồng; hộ mới thoát nghèo 247.890 triệu đồng; học sinh sinh viên 24.873 triệu đồng; giải quyết việc làm 27.434 triệu đồng; NS&VSMTNT 61.998 triệu đồng, hộ SXKD vùng khó khăn 75.832 triệu đồng; thương nhân vùng khó khăn 200 triệu đồng; hộ nghèo làm nhà ở theo quyết định 167: 2.051 triệu đồng; hộ nghèo làm nhà ở theo QĐ 33/2015/QĐ-TTg 100 triệu đồng; hộ nghèo làm nhà phòng tránh lũ lụt theo quyết định 48/QĐ-TTg và cho vay nhà chòi QĐ 716/QĐ-TTg 5.267 triệu đồng; cho vay khác phát triển chăn nuôi 3.744 triệu đồng; cho vay nhà ở xã hội  6.124  triệu đồng…

Trước tình hình diễn biến phức tạp của dịch Covid-19, NHCSXH huyện Hương Sơn bố trí tấm chắn, phân chia thời gian cho các đối tượng tham gia giao dịch và thực hiện nghiêm túc thông điệp 5K, đảm bảo hộ nghèo và các đối tượng chính sách có vốn kịp thời đầu tư SXKD

 

Tại phiên họp các thành viên Ban đại diện cũng đã thảo luận và chỉ ra những tồn tại và được các đại biểu, thành viên hội đồng đóng góp giải pháp để khắc phục tồn tại, đồng thời thực hiện nhiệm vụ, chỉ tiêu của quý III năm 2021.

Phát biểu kết luận hội nghị đồng chí Hồ Thái Sơn - Phó Chủ tịch UBND kiêm Trưởng Ban đại diện HĐQT NHCSXH huyện đã ghi nhận sự đóng góp của ban đại diện nói chung, Phòng giao dịch NHCSXH huyện nói riêng trong việc thực hiện an sinh xã hội và giảm tỷ lệ hộ nghèo của huyện và đã tập trung thực hiện tốt nhiệm vụ của quý II đề ra. Trong quý III/2021, đồng chí đề nghị Ban đại diện HĐQT NHCSXH huyện tiếp tục đẩy mạnh thực hiện Chỉ thị số 40 và Kết luận Số 06-KL/TW của Ban Bí thư TW Đảng về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 40-CT/TW của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với tín dụng chính sách xã hội. Ban đại diện  HĐQT NHCSXH huyện cần quan tâm, nghiêm túc thực hiện quy chế làm việc; thực hiện tốt việc kiểm tra, giám sát cơ sở, nhất là đối với các xã, thị trấn có nợ quá hạn; đối với các thành viên là Chủ tịch UBND xã, thị trấn cần nâng cao chất lượng quản lý, giám sát nguồn vốn,  phối hợp cùng các tổ thu hồi công nợ đôn đốc; làm tốt hơn nữa công tác huy động vốn, công tác tín dụng, đảm bảo hoạt động của NHCSXH huyện hoàn thành các chỉ tiêu, kế hoạch đề ra.

 

Hương Giang


Đánh giá:

lượt đánh giá: , trung bình: Bình luận


Mã xác thực không đúng.
  Bản đồ hành chính
  PHÁT THANH HƯƠNG SƠN
  Thống kê: 7.056.998
  Trong năm: 1.314.730
  Trong tháng: 163.189
  Trong tuần: 48.789
  Trong ngày: 1.118
  Online: 138