Chiều nay (22/10/2021), Ban đại diện HĐQT NHCSXH huyện Hương Sơn đã tổ chức phiên thường kỳ đánh giá tình hình hoạt động quý III, triển khai nhiệm vụ quý IV năm 2021.

Đồng chí Hồ Thái Sơn - Phó Chủ tịch UBND kiêm Trưởng Ban đại diện HĐQT NHCSXH huyện Hương Sơn phát biểu kết luận phiên họp

 

Tham dự và chủ trì phiên họp có đồng chí Hồ Thái Sơn - Phó Chủ tịch UBND kiêm Trưởng Ban đại diện HĐQT NHCSXH huyện Hương Sơn và các thành viên Ban đai diện HĐQT NHCSXH huyện.

Trong 9 tháng đầu năm 2021, đại dịch Covid-19 diễn biến phức tạp lan rộng, khó lường tác động tiêu cực đến sự phát triển kinh tế - xã hội cả nước nói chung và tỉnh Hà Tĩnh nói riêng. Trước bối cảnh đó, Ban đại diện HĐQT NHCSXH huyện Hương Sơn đã bám sát chỉ đạo của Ban Bí Thư Trung ương Đảng, Thủ Tướng Chính phủ, UBND tỉnh, Ngành Ngân hàng và NHCSXH Trung ương để quán triệt, chỉ đạo, động viên toàn thể mạng lưới NHCSXH trên địa bàn cùng đoàn kết, đồng lòng, nỗ lực vượt qua khó khăn thực hiện tốt “nhiệm vụ kép” vừa phòng chống dịch Covid-19, vừa quyết tâm hoàn thành nhiệm vụ chính trị được giao và đã đạt được kết quả khả quan, toàn diện trên các mặt hoạt động.

Đến ngày 30/9/2021, tổng dư nợ các chương trình tín dụng tại NHCSXH huyện Hương Sơn đạt 518.161 triệu đồng, tăng 14.870 triệu đồng so đầu năm, với 323 Tổ tiết kiệm và vay vốn và hơn 9.862 hộ còn dư nợ, bình quân dư nợ 52,5 triệu đồng/hộ, thực hiện huy động được 75.670 triệu đồng, tăng 4.031 tỷ đồng so với đầu năm.

Ban đại diện NHCSXH huyện đã tích cực tham mưu cấp ủy chính quyền địa phương tiếp tục chuyển nguồn vốn ủy thác địa phương năm 2021 chuyển sang NHCSXH để cho vay các đối tượng chính sách trên địa bàn theo nội dung Chỉ thị số 40-CT/TW ngày 22/11/2014 của Ban Bí thư Trung ương Đảng và Kết luận số 06-KL/TW ngày 10/6/2021 của Ban Bí thư TW Đảng về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 40 về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với tín dụng chính sách xã hội. Đến nay, UBND huyện đã trích đủ ngân sách địa phương năm 2021 chuyển sang NHCSXH huyện số tiền 500 triệu đồng, nâng tổng số tiền ngân sách huyện chuyển sang NHCSXH đạt 2.229 triệu đồng. Bên cạnh đó, cấp ủy, chính quyền địa phương và các tổ chức chính trị - xã hội đã quan tâm chỉ đạo hoạt động tín dụng chính sách, chỉ đạo cấp cơ sở phối hợp tốt với NHCSXH huyện trong việc tổ chức thực hiện các chương trình tín dụng chính sách, nhất là trong việc củng cố, nâng cao chất lượng tín dụng; đôn đốc, thu hồi nợ đến hạn, nợ quá hạn...

 

Nhiều hộ dân có hoàn cảnh khó khăn vay vốn NHCSXH đầu tư chăn nuôi dê, mang lại hiệu quả kinh tế cao

 

Trên cơ sở những kết quả đạt được, trong quý IV năm 2021, Ban đại diện HĐQT NHCSXH huyện Hương Sơn tiếp tục tổ chức thực tốt các giải pháp phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trong tình hình mới theo các chỉ dạo của Chính phủ, ngành Ngân hàng và chính quyền địa phương. Thực hiện hiệu quả “nhiệm vụ kép” vừa đảm bảo nhiệm vụ chống dịch covid-19 vừa thực hiện tốt các nhiệm vụ chính trị được giao năm 2021. Chủ động, tích cực tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương thực hiện tốt Chỉ thị số 40-CT/TW ngày 22/11/2014, Kết luận số 06-KL/TW ngày 10/6/2021 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về tiếp tục thực hiện Chỉ thị 40-CT/TW về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với tín dụng chính sách xã hội. Bám sát kế hoạch của Ban chỉ đạo cấp huyện, cấp xã rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo hằng năm và quy trình xác định hộ làm nông nghiệp, lâm nghiệp, ngư nghiệp và diêm nghiệp có mức sống trung bình giai đoạn 2022 - 2025 theo Quyết định 24/2021/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ, làm cơ sở cho vay các chương trình tín dụng. Tiếp tục tuyên truyền, phổ biến cơ chế chính sách cho vay HSSV theo Quyết định số 157/2007/QĐ-TTg ngày 27/9/2007 và Chỉ thị số 24/CT-TTg ngày 03/9/2021 của Thủ tướng Chính phủ về việc đẩy mạnh triển khai các nhiệm vụ, giải pháp tổ chức dạy học an toàn, bảo đảm chương trình và mục tiêu chất lượng giáo dục, đào tạo ứng phó với đại dịch Covid-19. Đẩy mạnh việc huy động tiền gửi của tổ chức, cá nhân, tổ viên Tổ TK&VV hoàn thành chỉ tiêu kế hoạch được giao từ đầu năm, trong đó tập trung tuyên truyền huy động tiền gửi tổ viên thông qua Tổ TK&VV; tăng cường công tác huy động tiền gửi tại Điểm giao dịch xã, nhằm huy động sức mạnh cộng đồng để bổ sung nguồn vốn tại chỗ nhằm thực hiện các kế hoạch, chương trình cho vay hỗ trợ các đối tượng chính sách ngay tại địa bàn.

Sau khi nghe ý kiến thảo luận của các đại biểu là thành viên Ban đại diện HĐQT NHCSXH huyện, đồng chí Hồ Thái Sơn - Phó Chủ tịch UBND kiêm Trưởng Ban đại diện HĐQT NHCSXH ghi nhận và đánh giá cao kết quả hoạt động của Ban đại diện HĐQT NHCSXH huyện trong quý III. Đồng chí yêu cầu, trong quý IV năm 2021, Ban đại diện HĐQT NHCSXH thực hiện hiệu quả “nhiệm vụ kép” vừa bảo đảm chống dịch Covid-19, vừa thực hiện tốt các nhiệm vụ được giao; tiếp tục tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương thực hiện tốt Chỉ thị số 40-CT-TW ngày 22/11/2014 của Ban Bí thư Trung ương Đảng và Kết luận số 06-KL/TW ngày 10/6/2021 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 40-CT/TW. Tích cực chỉ đạo các ngành, các đơn vị có liên quan, thường xuyên rà soát các đối tượng là hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ mới thoát nghèo để NHCSXH làm cơ sở cho vay vốn ưu đãi. Trước việc nợ xấu có xu hướng gia tăng và tiềm ẩn nhiều rủi ro do ngày càng có nhiều hộ vay vốn đi khỏi địa phương, đồng chí đề nghị NHCSXH tiếp tục tham mưu, đề ra các giải pháp, phối hợp với chính quyền các cấp quản lý chặt chẽ các hộ vay.

 


Đánh giá:

lượt đánh giá: , trung bình: Bình luận


Mã xác thực không đúng.
  Bản đồ hành chính
  PHÁT THANH HƯƠNG SƠN
  Thống kê: 7.056.652
  Trong năm: 1.314.730
  Trong tháng: 163.189
  Trong tuần: 48.789
  Trong ngày: 783
  Online: 111