.

Thực hiện Văn bản số 8803/UBND-VX1 ngày 29/12/2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Tĩnh về việc phòng, chống dịch COVID-19 đối với người được phép nhập cảnh vào Việt Nam làm việc ngắn ngày; Văn bản số 5269/SYT-NVY ngày 31/12/2021 của Sở Y tế về việc hướng dẫn thực hiện theo dõi, cách ly y tế phòng chống dịch bệnh COVID-19 đối với F1, người nhập cảnh và người đến/về địa phương, Ủy ban nhân dân huyện Hương Sơn hướng dẫn thực hiện có file chi tiết kèm theo:

 

Tệp đính kèm


Đánh giá:

lượt đánh giá: , trung bình: Bình luận


Mã xác thực không đúng.
  Bản đồ hành chính
  PHÁT THANH HƯƠNG SƠN
  Thống kê: 8.015.460
  Trong năm: 1.448.182
  Trong tháng: 194.773
  Trong tuần: 48.933
  Trong ngày: 3.637
  Online: 43