Chiều ngày 23/11, Sở NN&PTNT tỉnh Hà Tĩnh tổ chức hội nghị trực tuyến toàn tỉnh tổng kết ngành nông nghiệp và phát triển nông thôn năm 2022, triển khai kế hoạch sản xuất nông nghiệp và đề án sản xuất vụ Xuân năm 2023. Đồng chí Nguyễn Văn Việt - Giám đốc Sở NN&PTNT và đồng chí Nguyễn Tuấn Thanh - Phó Giám đốc Sở NN&PTNT cùng chủ trì hội nghị. Ở điểm cầu huyện Hương Sơn, đồng chí Nguyễn Kiều Hưng – Phó Chủ tịch UBND huyện chủ trì hội nghị.

Toàn cảnh trực tuyến toàn tỉnh tổng kết ngành Nông nghiệp và phát triển nông thôn năm 2022, triển khai kế hoạch năm 2023

 

Ở điểm cầu huyện Hương Sơn, đồng chí Nguyễn Kiều Hưng - Phó Chủ tịch UBND huyện chủ trì hội nghị

 

Theo báo cáo, năm 2022 sản xuất nông, lâm, thủy sản của tỉnh Hà Tĩnh tiếp tục duy trì đà phát triển, đạt kết quả khá toàn diện, hoàn thành cơ bản các mục tiêu đề ra. Tổng giá trị sản xuất nông, lâm, thủy sản ước đạt trên 13.828 tỷ đồng, tăng khoảng 2,5% so với 2021; giá trị sản xuất nông nghiệp trên đơn vị diện tích ước đạt trên 96 triệu đồng/ha; tổng sản lượng lương thực đạt trên 61,8 vạn tấn; tỷ trọng chăn nuôi chiếm trên 53% giá trị sản xuất nông nghiệp... Sản xuất lúa vụ xuân và hè thu đạt kết quả khá; trong đó, năng suất lúa vụ xuân đạt 55,99 tạ/ha; vụ hè thu đạt 50,27 tạ/ha; các cây trồng cạn, rau màu cơ bản đều đạt và vượt kế hoạch. Cây ăn quả tiếp tục được mùa, tổng diện tích tăng 6,5%, sản lượng quả thu hoạch ước tăng 11,3% so với năm 2021. Tổng diện tích dồn điền đổi thửa, tích tụ toàn tỉnh đạt trên 6.336 ha. Tình hình chăn nuôi cơ bản phát triển tốt, các địa phương đã kiểm soát an toàn các ổ dịch phát sinh. Tổng sản lượng thủy sản ước đạt trên 55.000 tấn;  độ che phủ rừng toàn tỉnh đạt 52,25%.

Triển khai kế hoạch sản xuất năm 2023, ngành nông nghiệp chuyển mạnh tư duy từ sản xuất nông nghiệp sang phát triển kinh tế nông nghiệp theo Nghị quyết số 19-NQ/TW về phát triển nông nghiệp, nông dân, nông thôn đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045.

Về đề án sản xuất vụ xuân 2023, toàn tỉnh phấn đấu diện tích các cây trồng vụ xuân đạt 81.062 ha. Đối với sản xuất lúa, các địa phương căn cứ thời gian sinh trưởng của từng giống để bắc mạ trong khung thời vụ từ 20/12/2022 - 8/02/2023.

Về kế hoạch tưới, diện tích tưới vụ xuân toàn tỉnh năm 2023 là 55.191 ha, trong đó, doanh nghiệp đảm nhận tưới trên 29.215 ha, còn lại là các địa phương. Diện tích tưới vụ hè thu sẽ được cân đối trên cơ sở nguồn nước sau khi kết thúc.

Kết luận hội nghị, đồng chí Nguyễn Văn Việt - Giám đốc Sở NN&PTNT  đề nghị, trên cơ sở chỉ tiêu định hướng, kế hoạch sản xuất năm 2023, các địa phương tiến hành xây dựng các đề án sản xuất theo mùa vụ và tập trung chỉ đạo thực hiện có hiệu quả. Trước mắt, cần chuẩn bị tốt các điều kiện cho sản xuất vụ xuân 2023, đặc biệt là về giống, thời vụ, dự báo tinh hình dịch bệnh. Cùng đó là tổ chức sơ kết, tổng kết đánh giá, nhân rộng các mô hình, chuỗi sản xuất an toàn theo các quy chuẩn, tiêu chuẩn VietGAP và các mô hình nông nghiệp theo hướng hữu cơ; triển khai sản xuất liên kết theo cánh đồng lớn gắn với chuyển đổi số ở những vùng có điều kiện. Tập trung kêu gọi, xúc tiến, thu hút các doanh nghiệp vào đầu tư các dự án mới, phát triển các sản phẩm hàng hóa chủ lực của tỉnh; khuyến khích ứng dụng khoa học công nghệ, đưa cơ giới hóa vào sản xuất, nâng cao năng suất và chất lượng, phát triển sản phẩm OCOP.

 

 


Đánh giá:

lượt đánh giá: , trung bình: Bình luận


Mã xác thực không đúng.
  Bản đồ hành chính
  PHÁT THANH HƯƠNG SƠN
  Thống kê: 5.626.031
  Trong năm: 2.782.698
  Trong tháng: 137.871
  Trong tuần: 31.121
  Trong ngày: 4.077
  Online: 4