Đến thời điểm này, Hội Nông dân huyện Hương Sơn đã chỉ đạo 25/25 đơn vị xã, thị trấn tổ chức và hoàn thành Đại hội đại biểu Hội Nông dân, nhiệm kỳ 2023 - 2028. Theo đánh giá, Đại hội đại biểu Hội Nông dân cấp cơ sở trên địa bàn huyện nhà đã thành công tốt đẹp, đúng định hướng và sự chỉ đạo của hội cấp trên, cấp ủy các cấp.

Để Hội Nông dân cấp cơ sở tiến hành Đại hội đúng thời gian và đạt yêu cầu về nội dung, hình thức, trước đó Hội Nông dân tỉnh, huyện đã tổ chức tập huấn cho tất cả chủ tịch hội cơ sở; chỉ đạo Hội Nông dân thị trấn Phố Châu tổ chức đại hội điểm để rút kinh nghiệm; đồng thời phối hợp với Ban Thường vụ Đảng ủy các xã thị trấn để tổ chức duyệt và thống nhất phương án nhân sự, công tác tổ chức, văn kiện, hoạt động chào mừng.

Sau khi có Chỉ thị của Huyện ủy, Kế hoạch của Huyện hội các đơn vị đã xây dựng kế hoạch và chuẩn bị khẩn trương, nghiêm túc; một số đơn vị Đảng ủy đã thành lập ban chỉ đạo, ban tổ chức đại hội Hội Nông dân, phân công cán bộ, công chức, đoàn viên công đoàn phụ trách, giúp đỡ các phần việc để tổ chức thành công đại hội. Quy trình nhân sự Ban Chấp hành Hội Nông dân các xã, thị trấn thực hiện nghiêm túc đúng 5 bước theo hướng dẫn của huyện.

Kết quả Đại hội có 100 % đơn vị đều bầu cử đúng định hướng theo nhân sự đã duyệt, tỷ lệ phiếu tập trung bình quân chung của cả huyện đạt trên 98 %;  Đại hội cấp cơ sở lần này đã bầu ra được 292 ủy viên ban chấp hành, trong đó có 208 đồng chí tái cử chiếm tỷ lệ 71,2 %; 84 đồng chí mới chiếm tỷ lệ 28,8 %; nữ 111 đồng chí chiếm tỷ lệ 38 %; Đảng ủy viên 23 đồng chí; đại biểu hội đồng nhân dân các xã, thị trấn có 67 đồng chí; trình độ chuyên môn Sơ cấp 1 đồng chí, trung cấp 33 đồng chí, cao đẳng, đại học 43 đồng chí; trình độ chính trị sơ cấp 32, trung cấp 44.

Về Chủ tịch hội có 21/25 đồng chí tái cử, chiếm tỷ lệ 84%; nữ có 3 đồng chí; đảng ủy viên có 20 đồng chí; đại biểu HĐND có 19 đồng chí.

Hội Nông dân huyện Hương Sơn tổng kết đánh giá công tác tổ chức Đại hội đại biểu Hội nông dân cấp cơ sở và trao giấy khen cho các đơn vị thực hiện tốt công tác tổ chức Đại hội; tặng quà cho các đồng chí chủ tịch không tái cử nhiệm kỳ mới

 

Trước Đại hội, Hội Nông dân các xã thị trấn đã phát động nhiều phong trào thi đua sôi nổi, qua đó đã hoàn thành 17 công trình và 49 phần việc, trọng tâm là phong trào chung tay xây dựng NTM, góp phần cùng địa phương nâng cao chất lượng các tiêu chí, hoàn thành mục tiêu xây dựng xã NTM nâng cao, NTM kiểu mẫu, xây dựng đô thị văn minh.

Hiện nay, Hội Nông dân huyện Hương Sơn đang tập trung xây dựng kế hoạch, văn kiện và các nội dung cơ bản để tiến hành Đại hội điểm của toàn tỉnh, dự kiến sẽ tổ chức vào trung tuần tháng 4 sắp tới. 

Một số hình ảnh Đại hội Nông dân ở cơ sở:

Đại hội đại biểu Hội Nông dân xã Sơn Ninh

 

Đại hội đại biểu Hội Nông dân xã An Hòa Thịnh

 

Đại hội đại biểu Hội Nông dân xã Sơn Long

Đại hội đại biểu Hội nông dân xã Sơn Tiến

 

 

 

 

 


Đánh giá:

lượt đánh giá: , trung bình: Bình luận


Mã xác thực không đúng.
  Bản đồ hành chính
  PHÁT THANH HƯƠNG SƠN
  Thống kê: 6.460.090
  Trong năm: 1.757.886
  Trong tháng: 110.888
  Trong tuần: 30.064
  Trong ngày: 311
  Online: 142