Sáng ngày 20/4, Ban chỉ đạo xây dựng xã hội học tập huyện Hương Sơn đã tổ chức hội nghị tập huấn hướng dẫn quy trình đăng ký công dân học tập và phương pháp sử dụng hệ thống đánh giá mô hình công dân học tập. Đây là hoạt động nhằm cụ thể hóa Quyết định 667/QĐ - TTg ngày 3/6/2022 của Thủ tướng chính phủ về “xây dựng mô hình công dân học tập, giai đoạn 2021 - 2030”.

Tham gia chương trình tập huấn có hơn 50 học viên là chủ tịch Hội khuyến học các xã, thị trấn, chuyên viên về công nghệ thông tin của các tổ chức, cơ quan, đơn vị, trường THPT, Trung tâm GDNN - GDTX huyện

 

Đồng chí : Trần Tuấn Khanh - Chủ tịch Hội khuyến học huyện Hương Sơn khai mạc lớp tập huấn

 

Tham gia chương trình có hơn 50 học viên là chủ tịch Hội khuyến học các xã, thị trấn, chuyên viên về công nghệ thông tin của các tổ chức, cơ quan, đơn vị, trường THPT, Trung tâm GDNN - GDTX huyện. Tại đây, các học viên đã được hướng dẫn cụ thể, chi tiết về phương pháp khai thác bộ công cụ, phần mềm đánh giá, cho điểm, thực hiện các tiêu chí của danh hiệu “Công dân học tập”. Đồng thời các học viên cũng được trang bị những kỹ năng cần thiết về ứng dụng công nghệ thông tin nhằm triển khai hiệu quả mô hình “Công dân học tập”, đáp ứng yêu cầu chuyển đổi số quốc gia, phù hợp với tình hình thực tế ở địa phương.

Việc sử dụng công cụ đánh giá sẽ góp phần nâng cao nhận thức và kỹ năng công tác cho đội ngũ cán bộ khuyến học ở cơ sở tại huyện Hương Sơn. Qua đó, phát huy vai trò của Hội Khuyến học và tinh thần trách nhiệm của cán bộ, hội viên làm nòng cốt liên kết, phối hợp với các lực lượng, tổ chức xã hội tham gia hoạt động khuyến học, xây dựng xã hội học tập.

Các học viên đã được hướng dẫn cụ thể, chi tiết về phương pháp khai thác bộ công cụ, phần mềm đánh giá, cho điểm, thực hiện các tiêu chí của danh hiệu “Công dân học tập”. Đồng thời các học viên cũng được trang bị những kỹ năng cần thiết về ứng dụng công nghệ thông tin nhằm triển khai hiệu quả mô hình “Công dân học tập”

 

Sau hội nghị tập huấn, hội khuyến học các địa phương trên địa bàn huyện Hương Sơn sẽ triển khai nhân rộng đến các cơ sở để hội khuyến học các cấp quán triệt và nắm vững các nội dung cơ bản, thao tác sử dụng phần mềm, bộ công cụ đánh giá mô hình “Công dân học tập” một cách thống nhất, bài bản trên địa bàn toàn huyện.

 

 


Đánh giá:

lượt đánh giá: , trung bình: Bình luận


Mã xác thực không đúng.
  Bản đồ hành chính
  PHÁT THANH HƯƠNG SƠN
  Thống kê: 6.460.011
  Trong năm: 1.757.886
  Trong tháng: 110.888
  Trong tuần: 30.064
  Trong ngày: 233
  Online: 129