Thông tin chung:

Tên cơ quan: Hội đồng nhân dân huyện Hương Sơn

Địa chỉ:  Số 115, Tổ dân phố 3, đường Nguyễn Tuấn Thiện, thị trấn Phố Châu, huyện Hương Sơn, tỉnh Hà Tĩnh

Điện thoại:(039) 3 875 432; Fax:  (039) 3 879 024;

 

1. Đồng chí Bùi Nhân Sâm - TUV, Bí thư Huyện uỷ - Chủ tịch HĐND huyện

   Điện thoại: 0912211249

2 .Đồng chí: Hà Thị Huyền: Phó Chủ tịch​

Điện thoại: 0941055999

Email: huyenht.hs@hatinh.gov.vn

 

3. Các ban Hội đồng nhân dân huyện

Ban Pháp chế:

1. Đồng chí Lê Thành Nhân: Trưởng ban

 

Điện thoại: 0915055876

Email: lethanhnhan.huhs@dcs.gov.vn

 

2. Đồng chí Phan Thị Thanh Hường: Phó Trưởng ban

Điện thoại:0911277414

Email: huongptt.hs@hatinh.gov.vn

Ban Kinh tế - Xã hội:

1. Đồng chí Đặng Thị Sâm: Trưởng ban

Điện thoại: 0982282106

Email: dangthisam.hs@hatinh.gov.vn

 

DANH SÁCH ĐẠI BIỂU HĐND HUYỆN HƯƠNG SƠN KHÓA XX, NHIỆM KỲ 2021 - 2026

 

TT

Họ và tên

Nghề nghiệp, chức vụ

1

NGUYỄN XUÂN CẢNH

Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Quang Diệm

2

TRẦN KIM CHI

Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã Tân Mỹ Hà

3

NGUYỄN CHỈ

Ủy viên BCH Đảng bộ xã, Chủ tịch UBMTTQ Việt Nam xã Sơn Châu

4

NGUYỄN VIẾT DŨNG

Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy Hương Sơn

5

NGUYỄN HỮU ĐÔNG

Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã An Hòa Thịnh

6

NGUYỄN THÀNH ĐỒNG

Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện Hương Sơn

7

CAO VĂN ĐỨC

Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã Sơn Tây

8

CHU THỊ HỒNG HÀ

Giám đốc Doanh nghiệp tư nhân Nhung hươu Thuận Hà

9

NGUYỄN THỊ THU HIỀN

Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân xã Sơn Tiến

10

HÀ THỊ HUYỀN

Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND huyện Hương Sơn

11

NGUYỄN KIỀU HƯNG

Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ huyện,  Phó Chủ tịch UBND  huyện Hương Sơn

12

PHAN THỊ HƯƠNG

Ủy viên Ban Thường vụ Hội LHPN thị trấn Phố Châu

13

VÕ THỊ HƯƠNG

Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ huyện,  Bí thư Đang ủy xã Sơn Giang

14

PHAN THỊ THANH HƯỜNG

Ủy viên BCH Đảng bộ cơ quan HĐND - UBND huyện, Phó Ban Pháp chế HĐND  huyện  Hương Sơn

15

PHAN VĂN KHANH

Ủy viên BCH Hội ND tỉnh, Ủy viên BCH Đảng bộ huyện,  Chủ tịch Hội Nông dân huyện

16

LÊ NHẬT LỆ

Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tổ chức Huyện ủy Hương Sơn

17

HÀ THỊ BÍCH LIÊN

Phó Trưởng Phòng Giáo dục - Đào tạo huyện Hương Sơn

18

NGUYỄN VĂN LINH

Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ huyện,  Bí thư Huyện đoàn Hương Sơn

19

HÀ HẢI LONG

Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, Trưởng Công an huyện Hương Sơn

20

NGUYỄN THỊ HẰNG NGOAN

Phó Bí thư Đảng ủy xã Sơn Kim 1

21

LÊ THÀNH NHÂN

Ủy viên Ban Thường vụ, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy Hương Sơn

22

BÙI NHÂN SÂM

Ủy viên Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh, Bí thư Huyện ủy Hương Sơn

23

ĐẶNG THỊ SÂM

Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ huyện,  Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân huyện Hương Sơn

24

HỒ THÁI SƠN

Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, Phó Chủ tịch Uỷ ban nhân dân huyện Hương Sơn

25

NGUYỄN THANH SƠN

Thượng tá, Chính trị viên BCH Quân sự huyện Hương Sơn

26

HỒ VĂN SỨC (ĐẠI ĐỨC THÍCH TÂM PHƯƠNG)

Tu sỹ phật giáo, Trưởng Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo huyện Hương Sơn

27

NGUYỄN QUANG TẢO

Bí thư Đảng ủy xã Sơn Phú

28

LÊ NHẬT THÀNH

Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ huyện, Giám đốc Trung tâm Y tế huyện Hương Sơn

29

NGUYỄN VĂN THẢO

Chủ tịch Hội Cựu Chiến binh huyện Hương Sơn

30

TRẦN BÌNH THÂN

Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân  huyện Hương Sơn

31

TRẦN CAO THẾ

Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Dân vận  Huyện ủy Hương Sơn

33

CÙ BÍCH THUẬN Ủy viên BCH LĐLĐ tỉnh, Ủy viên BCH Đảng bộ huyện, Chủ tịch Liên đoàn lao động huyện Hương Sơn

34

LÊ ĐỨC THUẬN

Phó Bí thư Đảng ủy,  Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Sơn Trường

35

UÔNG THỊ KIM YẾN

Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ huyện, Chủ tịch UBND xã Sơn Bằng

 

 

 

 

NHIỆM VỤ, QUYỀN HẠN CỦA HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN HUYỆN

 

1. Nhiệm vụ, quyền hạn của Hội đồng nhân dân huyện trong tổ chức và bảo đảm việc thi hành Hiến pháp, pháp luật và trong lĩnh vực quốc phòng, an ninh, xây dựng chính quyền:

a) Ban hành nghị quyết về những vấn đề thuộc nhiệm vụ, quyền hạn của Hội đồng nhân dân huyện;

b) Quyết định biện pháp thực hiện nhiệm vụ về quốc phòng, an ninh; biện pháp bảo đảm trật tự, an toàn xã hội, đấu tranh, phòng, chống tội phạm và các hành vi vi phạm pháp luật khác, phòng, chống quan liêu, tham nhũng trong phạm vi được phân quyền; biện pháp bảo vệ tài sản của cơ quan, tổ chức, bảo hộ tính mạng, tự do, danh dự, nhân phẩm, tài sản, các quyền và lợi ích hợp pháp khác của công dân trên địa bàn huyện theo quy định của pháp luật;

c) Quyết định biện pháp để thực hiện các nhiệm vụ, quyền hạn do cơ quan nhà nước cấp trên phân cấp; quyết định việc phân cấp cho chính quyền địa phương, cơ quan nhà nước cấp dưới thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn của chính quyền địa phương ở huyện;

d) Bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm Chủ tịch Hội đồng nhân dân, Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân, Trưởng ban, Phó Trưởng ban của Hội đồng nhân dân huyện; bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm Chủ tịch Ủy ban nhân dân, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân và các Ủy viên Ủy ban nhân dân huyện; bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm Hội thẩm Tòa án nhân dân huyện;

đ) Lấy phiếu tín nhiệm, bỏ phiếu tín nhiệm đối với người giữ chức vụ do Hội đồng nhân dân bầu theo quy định tại Điều 88 và Điều 89 của Luật này;

e) Bãi bỏ một phần hoặc toàn bộ văn bản trái pháp luật của Ủy ban nhân dân, Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện; bãi bỏ một phần hoặc toàn bộ văn bản trái pháp luật của Hội đồng nhân dân cấp xã;

g) Quyết định thành lập, bãi bỏ cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân huyện;

h) Giải tán Hội đồng nhân dân cấp xã trong trường hợp Hội đồng nhân dân đó làm thiệt hại nghiêm trọng đến lợi ích của Nhân dân và trình Hội đồng nhân dân cấp tỉnh phê chuẩn trước khi thi hành;

i) Bãi nhiệm đại biểu Hội đồng nhân dân huyện và chấp nhận việc đại biểu Hội đồng nhân dân huyện xin thôi làm nhiệm vụ đại biểu.

2. Nhiệm vụ, quyền hạn của Hội đồng nhân dân huyện trong lĩnh vực kinh tế, tài nguyên, môi trường:

a) Thông qua kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội trung hạn và hằng năm của huyện, quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất của huyện trước khi trình Ủy ban nhân dân cấp tỉnh phê duyệt;

b) Quyết định dự toán thu ngân sách nhà nước trên địa bàn; dự toán thu, chi ngân sách địa phương và phân bổ dự toán ngân sách huyện; điều chỉnh dự toán ngân sách địa phương trong trường hợp cần thiết; phê chuẩn quyết toán ngân sách địa phương. Quyết định chủ trương đầu tư chương trình, dự án của huyện theo quy định của pháp luật;

c) Quyết định quy hoạch, kế hoạch phát triển các ngành, lĩnh vực trên địa bàn huyện trong phạm vi được phân quyền;

d) Quyết định biện pháp quản lý và sử dụng đất đai, rừng núi, sông hồ, nguồn nước, tài nguyên trong lòng đất, nguồn lợi ở vùng biển và các nguồn tài nguyên thiên nhiên khác; biện pháp bảo vệ và cải thiện môi trường, phòng, chống và khắc phục hậu quả thiên tai, bão, lụt ở địa phương theo quy định của pháp luật.

3. Quyết định biện pháp phát triển hệ thống giáo dục mầm non, tiểu học và trung học cơ sở; biện pháp phát triển sự nghiệp văn hóa, thông tin, thể dục, thể thao; biện pháp bảo vệ, chăm sóc sức khỏe nhân dân, phòng, chống dịch bệnh, thực hiện chính sách dân số, kế hoạch hóa gia đình; biện pháp phát triển việc làm, thực hiện chính sách ưu đãi đối với người có công với cách mạng, chính sách bảo trợ xã hội, xóa đói, giảm nghèo; biện pháp bảo đảm việc thực hiện chính sách dân tộc, tôn giáo trên địa bàn huyện theo quy định của pháp luật.

4. Giám sát việc tuân theo Hiến pháp và pháp luật ở địa phương, việc thực hiện nghị quyết của Hội đồng nhân dân huyện; giám sát hoạt động của Thường trực Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Tòa án nhân dân, Viện kiểm sát nhân dân cùng cấp, Ban của Hội đồng nhân dân cấp mình; giám sát văn bản quy phạm pháp luật của Ủy ban nhân dân cùng cấp và văn bản của Hội đồng nhân dân cấp xã.

5. Thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn khác theo quy định của pháp luật.

 

 

Bản đồ hành chính
PHÁT THANH HƯƠNG SƠN
Thống kê: 7.966.042
Trong năm: 1.447.832
Trong tháng: 199.712
Trong tuần: 49.944
Trong ngày: 5.001
Online: 140