1. Thông tin chung:

Tên cơ quan: Huyện uỷ Hương Sơn

Địa chỉ: Tổ dân phố 3, đường Nguyễn Tuấn Thiện, thị trấn Phố Châu, huyện Hương Sơn, tỉnh Hà Tĩnh

Điện thoại:(039) 3 875 431; Fax:  (039) 3 875 472;

Email: huhuongson @hatinh.dcs.vn

 

2. Thường trực Huyện uỷ

 

Đồng chí Bùi Nhân Sâm - TUV, Bí thư Huyện uỷ

Điện thoại: 0912211249

 

Đồng chí Nguyễn Viết Dũng, Phó Bí thư Thường trực Huyện uỷ

Điện thoại: 0359436868

 

3. Các ban Huyện uỷ

Ban Tuyên giáo:

1. Đồng chí Đinh Lương Hào - Ủy viên BTV Huyện ủy, Trưởng ban

Điện thoại: 0902110113

2. Đồng chí Phan Thị Hoài Thương - HUV, Phó Trưởng ban

Điện thoại: 0918484185

3. Đồng chí Nguyễn Thị Thanh Hải - Phó Trưởng ban

Điện thoại: 0917281285

BanTổ chức:

1. Đồng chí Lê nhật Lệ, Uỷ viên BTV Huyện uỷ: Trưởng ban

Điện thoại: 0917225789

2. Đồng chí Phạm Anh Hào - HUV, Phó Trưởng ban

Điện thoại: 0976594982

3. Đồng chí Phạm Trọng Giáp, Phó trưởng ban

Điện thoại: 0912795144

Uỷ ban Kiểm tra:

1. Đồng chí Lê Thành Nhân - Uỷ viên BTV Huyện uỷ,  Chủ nhiệm

Điện thoại: 0915055876

2. Đồng chí Lê Thanh Trường - HUV, Phó chủ nhiệm

Điện thoại: 0936093179

3. Đồng chí Trần Trung Thành: Phó chủ nhiệm

Điện thoại: 0983379585

Ban Dân vận:

1. Đồng chí Trần Cao Thế, Uỷ viên BTV Huyện uỷ: Trưởng ban

Điện thoại:  091249858

 

Văn phòng:

1. Đồng chí Trần Quang Thắng: Chánh Văn phòng

Điện thoại: 0919659232

2. Đồng chí Trần Anh Tuân: Phó Chánh văn phòng

Điện thoại: 0946676677

3. Đồng chí Lê Việt Nam: Phó Chánh văn phòng

Điện thoại: 0912996634

 

Trung tâm Chính trị:

1. Đồng chí Đinh Lương Hào: Giám đốc

Điện thoại: 0902110113

2. Đồng chí Trần Thị Thu Dung: Phó Giám đốc

Điện thoại: 0916841885

Bản đồ hành chính
PHÁT THANH HƯƠNG SƠN
Thống kê: 7.966.117
Trong năm: 1.447.832
Trong tháng: 199.712
Trong tuần: 49.944
Trong ngày: 5.074
Online: 140